ZGOMOTELE DIN LOCUINŢĂ NU MAI POT DEPĂŞI 35 DE DECIBELI!

Proiectul de modificare a Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, prin care se stabilesc limitele de zgomot maxim admisibile în locuinţe şi instituţii, a fost adoptată de Senat, în şedinţa de miercuri, 7 martie 2018.

Conform actului normativ, constituie contravenţie „tulburarea fără drept a liniştii persoanelor din locuinţe sau din alte imobile cu funcţiuni echivalente locuirii, între orele 7 - 14 şi 16 - 23, de către orice persoană, prin depăşirea nivelului de presiune acustică de 35 decibeli (dB), măsurat în interiorul locuinţei sau a imobilului persoanei vătămate, în camera indicată de aceasta, cu ferestrele închise, ca urmare a producerii de zgomote, larmă, strigăte, ţipete ori alte manifestări similare, sau a folosirii oricărui aparat, obiect ori instrument muzical. Tot contravenţie constituie şi depăşirea nivelului de presiune acustică de 30 dB în locuinţe, între orele 14 - 16 şi 23 - 7, măsurat în condiţii similare".

În ceea ce priveşte instituţiile publice, propunerea legislativă încadrează tot la contravenţii „tulburarea, fără drept a activităţilor desfăşurate în clădirile în care funcţionează instituţii de învăţământ, spitale sau alte centre de îngrijire medicală, instanţe de judecată, alte autorităţi publice centrale sau locale, instituţii publice, regii autonome, societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, lăcaşe de cult, partide sau alte formaţiuni politice, organizaţii guvernamentale ori neguvernamentale, ambasade sau reprezentanţe ale altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, în timpul de funcţionare, dacă acesta se încadrează între orele 7 - 23, de către orice persoană, prin depăşirea nivelului de presiune acustică de 45 dB. Pentru intervalul orar 23 - 7, nivelul stabilit este de 35dB".

Totodată, contravenţiile referitoare la tulburarea prin zgomot a liniştii publice pot fi constatate nu doar de către ofiţerii sau agenţii de poliţie, ci şi de către primar, împuterniciţii acestuia, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din Jandarmerie, poliţiştii de frontieră, aceştia având obligaţia să măsoare nivelul zgomotului în locuinţa reclamantului, cu ajutorul unui sonometru omologat şi verificat metrologic.

Actul normativ stabileşte amenzi de până la 1.500 de lei, care se vor majora cu încă jumătate, în cazul repetării contravenţiilor.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat şi de Camera Deputaţilor (for decizional), promulgat de preşedintele ţării şi publicat în Monitorul Oficial.

Lasă un comentariu