România – 100 În America pentru unirea Transilvaniei cu România (XLII) Din ecourile unirii Transilvaniei cu România în presa americană, decembrie 1918

Cuvântul de încurajare venit de la guvernul american i-a făcut să îndure mai ușor mizeriile. Și în încheiere, A. J. Lupear oferă un citat interesant: „Ei spun: (românii - n. ns. G. N.) «Când va veni ziua unității și libertății, o zi de fericire va face să uităm un an de mizerie», și ziua unității tuturor românilor va face pe români să uite toate sacrificiile din timpul războiului".

Ziarul de limbă franceză Courrier des États-Unis, anunță și el sub titlul Revanșa României, votarea în unanimitate (la Sibiu în loc de Alba-Iulia - o evidentă eroare) a rezoluției care proclama unirea tuturor românilor din toate teritoriile locuite de ei. Și se mai spunea acolo: „Aceasta este o rezoluție eliberatoare deoarece sustrage în mod definitiv românii transilvăneni de sub jugul stăpânirii maghiare".

În articol se menționează și un fapt care i se părea ciudat autorului: „Lucru curios, trădarea și revoluția rusă care urma să ucidă România a contribuit în fond la unitatea națională a României sub sceptrul regelui Ferdinand". Și, spre sfârșitul articolului, se constata: „Revanșa României este completă, loialitatea și eroismul ei și-a primit recompensa.

Nu numai că și-a realizat integral aspirațiile naționale, dar și-a dublat aproape teritoriul și populația, și-a asigurat frontiere naturale și strategice care îi pot garanta securitatea și, în fine, a ajuns să aibă o influență considerabilă printre consiliile europene".

Al doilea articol al lui Frank H. Simonds, publicat de data aceasta în Boston Herald, privește mai mult configurația Europei în lumina ultimelor evenimente politice și militare, subliniind realizarea aspirațiilor românilor din Transilvania care au proclamat unirea provinciei lor cu România. Statele naționale apărute după război pe ruinele Austro-Ungariei au menirea - mai afirma autorul articolului - de a fi capabile să interpună o barieră eficientă și permanentă expansiunii Germaniei spre Estul Apropiat. Aceste state trebuie să constituie în viitor garanții împotriva renașterii ambițiilor expansioniste ale Germaniei asupra Europei de mijloc.

Articolul „Doresc o Românie Mare" din The New York Times este mai scurt și se referă la activitatea Comitetului din Paris al românilor din Transilvania, Bucovina și Banat, care au proclamat independența fostelor districte ungare și unirea lor cu Regatul României. Crearea României Mari, e de părere autorul articolului, trebuie, în sfârșit, să impună respect germanilor.

The Evening Sun publică articolul „Constituind o nouă Românie". După ce se arată dezastrul adus de pacea cu Germania și aliații săi, jaful la care a fost supusă țara, descrie momentele principale ale realizării speranțelor și aspirațiilor românilor.

Realizarea unirii Basarabiei cu România, unirea Bucovinei și, în sfârșit, atât de mult dorita unire a românilor din Transilvania cu regatul României. În fine, - se mai spune în articol - „România va fi un stat de aproximativ 15.000.000 de locuitori, mai mare deci ca Ungaria, sau decât oricare alt stat balcanic, în afară, probabil, de noua Iugoslavie".

În final, cel de-al optulea articol depistat, apărut în The Washington Evening Star, descrie primirea cu mare ceremonie de către rege, la București, a delegației transilvănene, trimisă de Adunarea Națională a Transilvaniei Române spre a înmâna regelui, Actul Unirii cu România. Toate aceste districte care s-au unit cu România, sub regele Ferdinand, au o populație românească net majoritară.

Delegația a fost primită cu mare fast de către guvern, fiind aclamată și de către populație.

Încheind semnalarea celor opt articole publicate în presa americană în cursul lunii decembrie, privind Unirea cea mare, considerăm că acestea vin să întregească informațiile de până acum, confirmând simpatia respectivei prese față de aspirațiile românești și realizarea unirii Transilvaniei cu România.

Interacțiunea Presă-Guvern-Opinie publică, activ influențată și de lobbyul imigrației românești, a plasat Statele Unite alături de Franța în acțiunea de a favoriza posibilitatea realizării de către poporul român a acelei ORE ASTRALE, în care istoria a adus mult încercatei Românii SFÂNTA DREPTATE care i se cuvenea și pentru care a dat imense jertfe și sacrificii.

(Va urma)

Lasă un comentariu