NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ! Noi categorii de personal didactic, incluse la plata cu ora

Distribuie pe:

Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe a fost semnat, zilele trecute, de ministrul Educației Naționale, Valentin Popa.

S-au menținut formulele de calcul din anii trecuți, astfel încât veniturile profesorilor încadrați în regim de plată cu ora cresc în același ritm cu salariile, respectiv cu 25% mai mult față de începtul anului școlar precendent.

De asemenea, ca noutate, au fost incluse două categorii de personal care își vor desfășura activitatea în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activități independente ocazionale.

Astfel, vor fi remunerate în regim de plata cu ora următoarele activități: activitățile desfășurate de cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar care participă la inspecțiile curente, inspecțiile de specialitate și speciale pentru acordarea gradelor didactice II și I sau la inspecția curentă și specială pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor, în cazul în care aceste inspecții nu se pot asigura de către inspectorul școlar din inspectoratul școlar; activitatea desfășurată de membrii comisiilor de examen în vederea acordării gradelor didactice II și I pentru maiștri-instructori, antrenori, educatori-puericultori, educatoare și învățători din unitățile de învățământ preuniversitar-centre de perfecționare, informează Ministerul Educației Naționale.

Lasă un comentariu