“SLAVĂ ÎNTRU CEI DE SUS LUI DUMNEZEU ȘI PE PĂMÂNT PACE, ÎNTRE OAMENI BUNĂVOIRE!”

Distribuie pe:

Crăciunul, sau Nașterea după trup a fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, este o sărbătoare intimă, familială a creștinilor de pretutindeni, iar între Praznicele împărătești reprezintă o taină și început de mântuire. Nicio altă bucurie mai mare decât Sărbătoarea Nașterii, în anotimpul alb, nu poate fi pentru noi, românii, cei care ne-am format ca națiune și ne-am născut creștini în același timp. Crăciunul este cea mai veche sărbătoare la români și de aceea politicienii trebuie să conștientizeze că avem nevoie de liniște și pace în țară. La Nașterea Mântuitorului participă toată creatura văzută și nevăzută, înțelepții și oameni rânduiți cu treburi obștești mai mici sau mai mari. La întrebarea firească: pe ce se întemeiază credința noastră în Mântuitorul Iisus Hristos? Care sunt documentele, unde sunt izvoarele pe baza cărora ne întemeiem credința? Am aflat că, documentele și izvoarele există și sunt foarte sigure. Ele sunt, în primul rând, mărturiile celor care au fost prezenți la toate evenimentele din viața Mântuitorului. Informațiile și izvoarele ne vin de la martorii oculari care le-au înscris în cele patru Evanghelii, în Faptele Apostolilor și în celelalte cărți care alcătuiesc Noul Testament. Acolo se află sursa cunoștințelor noastre. Cele patru Evanghelii sunt scrise, nu mult după Înălțarea Mântuitorului la cer, de către ucenicii direcți ai Mântuitorului sau de ucenici ai Apostolilor, de cei care au putut să ne dea probele cele mai evidente, ca martori oculari, despre ceea ce au văzut și despre ceea ce au auzit. Așadar, credința noastră se întemeiază pe documentele istorice de netăgăduit, în Evanghelii și scrierile primilor istorici din secolele I și II, care le atestă autenticitatea și vechimea.

Și noi, mureșenii, indiferent de naționalitate și confesiune, credem cu adevărat în Întruparea fiului lui Dumnezeu și cinstim evenimentul crucial al Nașterii Domnului - Crăciunul. Acum, la sfârșit de an, îl rugăm pe Bunul Mântuitor, pe Maica sa curată, pe sfinții îngeri și pe toți sfinții, martori ai Betleemului, să ne învrednicim ca și în anul care vine să viețuim cu pace și împăcare sufletească, să lăsăm deoparte ura și dezbinarea dintre frați, iar momentul întrupării să-l petrecem cu înțelepciunea magilor, cu imnul îngerilor, cu bunătatea păstorilor, ca să putem trăi și înțelege mesajul păcii adevărate: “Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 11, 4), iar vremelnicilor conducători ai României să li se rânduiască multă înțelepciune, smerenie și liniște sufletească!

Urăm cititorilor, colaboratorilor cotidianului “Cuvântul liber” și tuturor mureșenilor, un “Crăciun fericit și La mulți ani cu sănătate”!

 

Lasă un comentariu