“MICA UNIRE” OMAGIATĂ LA BATOȘ

Distribuie pe:

Devenit tradiție, evenimentul din 24 ianuarie a fost sărbătorit și în acest an, la Batoș, chiar dacă vremea de afară s-a dovedit a fi potrivnică. Atât locuitorii comunei, cât și invitații au răspuns prezent, în număr mare, la împlinirea celor 160 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Organizată în ultimii 10 ani, această sărbătoare solemnă dedicată unirii confirmă în fiecare an bucuria românilor care a traversat istoria și vitregiile vremurilor, păstrându-și identitatea și dragostea de neam. Evenimentul a avut loc pe terenul sintetic din comună, fiind deschis prin intonarea Imnului de Stat, urmat de o scurtă prezentare, rostită de doamna profesor Silvia Cîmpean, prin care a fost reliefată importanța pe care a avut-o Mica Unire în istoria poporului român, amintind în acest context și o parte din reformele pe care domnitorul Alexandru Ioan Cuza împreună cu ministrul Mihail Kogălniceanu și guvernul le-au înfăptuit, aspect pe care nu trebuie să-l neglijăm, deoarece prin acestea este deschis drumul, nu tocmai ușor, spre o nouă pagină din istoria poporului român: epoca modernă.

După cele două momente, cei prezenți s-au prins în “Hora Unirii”, iar ulterior acestui moment, grupurile folclorice ale comunei: “Dedrețana”, “Flori de Cireș”, “Flori de Măr”, dar și grupul folcloric de la Șieuț au cântat, fiecare în parte, câte un cântec patriotic, pentru ca, la final, toți să interpreteze cântecul “Frați creștini din lumea-ntreagă”.

Frumusețea evenimentului a fost dată de comuniunea dintre oameni, de prezența, în mijlocul acestora, a tuturor preoților ortodocși din comună, acest fapt întărind implicarea activă pe care Biserica Ortodoxă Română a avut-o la realizarea marilor deziderate: libertatea și unitatea națională; proclamarea independenței de stat a României. Un plus de frumusețe a fost dat de faptul că majoritatea celor prezenți au îmbrăcat straiele populare, care “îl luminează și îl fac mai frumos și unic pe român”.

Nu întâmplător i-am lăsat la final pe organizatorii evenimentului: Primăria comunei Batoș și Consiliul local, cărora le adresăm mulțumiri în numele întregii comune pentru implicare, deoarece prin realizarea unor astfel de evenimente dau dovadă că le pasă de toți cei care, și nu au fost puțini, au pus umărul la construirea României de azi.

Se cuvine să exprimăm și astăzi omagiul și recunoștința noastră, memoriei domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Mitropolitului Nifon Al Țării Românești, care a avut un rol important la realizarea Unirii Principatelor, cât și tuturor făuritorilor unirii, împlinind îndemnul pe care îl face Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni 4,3, care ne spune: “Străduiți-vă să păziți unitatea Duhului, întru legătura păcii”, pentru că unitatea națională, cât și cea sufletească sunt de mare valoare.

 

Lasă un comentariu