NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ - SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ANGAJAREA TINERILOR ÎN AGRICULTURĂ

Distribuie pe:

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului de stimulare a angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară au fost aprobate, recent, în ședință de Guvern. În contextul în care în domeniul agricol trebuie atrasă forța de munca tânără, actul normativ vine în sprijinul angajatorilor fermieri din agricultură, prin realizarea unui instrument de susținere financiară, care să ofere acestora posiblitatea de a angaja forță de muncă tânără în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară. Tinerii beneficiari ai Programului trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, conform codurilor COR. Pentru anul 2019, valoarea Programului este de 30 milioane lei și vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură și industria alimentară, în vederea angajării tinerilor beneficiari ai Programului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, dar nu mai puțin de 12 luni, cu normă întreagă. În urma acestei măsuri se estimează că în acest an vor fi angajați 3.000 de tineri.

Măsura creează cadrul legal adecvat și mecanismele necesare de punere în aplicare a “Programului pentru stimularea angajării tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară”, derulat pe perioada 2018-2020.

Angajatorul fermier care face dovada angajării a doi tineri beneficiari ai Programului beneficiază de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată: 1.000 de lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară; 750 de lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare; 500 de lei pentru persoanele fără studii.

Conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a beneficia de sprijin financiar, angajatorii fermieri au obligația de a încheia cu tinerii beneficiari ai Programului, contracte individuale de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni.

Pentru cei interesați, înscrierea în Program se face până în 31 decembrie 2020.

Prevederile actului normativ vor fi puse în aplicare de către Direcțiile pentru Agricultură județene, prin numirea unui responsabil pentru gestionarea registrului unic privind ,,Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară”, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Lasă un comentariu