A ÎNCEPUT EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT

Distribuie pe:

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat a început ieri, 3 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua astăzi, 4 iunie, și va fi urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (5 - 6 iunie). În zilele de 7, 10 și 11 iunie este programată evaluarea competențelor digitale (proba D), iar în perioada 12-13 iunie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C). Candidații de altă confesiune decât cea ortodoxă, care sărbătoresc Rusaliile în data de 10 iunie, pot fi programați pentru susținerea probei D, în zilele de 7 și 11 iunie.

Prima probă scrisă - Limba și literatura română - Ea) - va avea loc luni, 1 iulie. Proba la Limba și literatura maternă - Eb)- este programată marți, 2 iulie, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului, miercuri, 3 iulie. Ultima probă scrisă - cea la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - se va desfășura joi, 4 iulie.

Afișarea primelor rezultate este programată pentru 8 iulie (până la ora 12) și e urmată de depunerea contestațiilor (între orele 12 - 16). Între 9 și 12 iulie vor fi soluționate contestațiile, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 13 iulie, informează Ministerul Educației Naționale.

Subiectele pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și în limba maternă sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și cuprind texte literare și nonliterare, funcționale și nonfuncționale, cu un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

Desfășurarea examenului

Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național: experimentat, avansat și mediu. În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, se consideră că acesta nu a susținut proba.

Examenul național de Bacalaureat se consideră promovat de absolvenții de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au susținut probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise și au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obținut cel puțin media 6 la probele scrise.

La nivel național, conform situației centralizate, 135.655 de absolvenți de liceu s-au înscris pentru a susține examenul național de Bacalaureat 2019, în prima sesiune, informează Ministerul Educației Naționale.

În județul Mureș s-au înscris, pentru a susține examenul de Bacalaureat, 3.487 de elevi (dintre care 2.944 din promoția curentă și 543 elevi din seriile anterioare), aflăm de la prof. Irimie-Matei Camelia, inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație și purtător de cuvânt la Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

 

Lasă un comentariu