NUTRIȚIA MINERALĂ A PLANTELOR

Distribuie pe:

În cele de față ne-am propus să vă prezentăm câteva date principale care sunt cuprinse în catalogul pe anul în curs, editat de Azomureș. În primul rând, să avem în vedere că, Combinatul Chimic Azomureș, care și-a început producția în anul 1962, a rezistat încercărilor vremii, iar acum deține o platformă de producție cu întindere pe o suprafață de 100 hectare, are 2.600 de angajați și deține peste 45 la sută din cota de piață din România. Din anul 2012, Azomureș a intrat în proprietatea grupului Ameropa. Grupul Ameropa face parte din rețeaua de distribuție agricolă. A fost fondată în anul 1948, în Elveția, cu capital privat, comercializează produse agricole, în principal cereale și îngrășăminte chimice. Ameropa, în România deține trei companii subsidiare: Azomureș, Ameropa Grains și Chimpex. În perioada anilor 2012-2016 Ameropa a investit 250 milioane euro în modernizarea instalațiilor și a condițiilor de lucru.

PRODUSE NOI LA AZOMUREȘ

ÎNGRĂȘĂMINTE COMPLEXE CU KIESERIT

Kieseritul este o rocă naturală, o formă solubilă de sulfat de magneziu cu proporția de 55% sulfat și 27% oxid de magneziu, are pH neutru și, astfel, nu cauzează acidifierea solului. Magneziul și sulful pot fi preluate imediat de plante, fiind solubili în apă. Cele două elemente favorizează procesul de fotosinteză al plantei, le crește conținutul de proteine. Se recomandă pentru fertilizarea de bază, cât și pentru cea fazială, le crește rezistența plantelor, se recomandă la toate culturile, crește rezistența plantelor la agenții patogeni, asigură stabilitatea culturii, contribuie la menținerea fertilității solului, asigură sporuri de producție și creșterea calității producției agricole.

NP + Kieserit este un fertilizant complex. Îngrășământul complex NP (azot și fosfor) este îmbunătățit cu magneziu și sulf. Acest compus este un fertilizant de bază pentru culturile mari consumatoare de nutrienți, inclusiv magneziu și sulf. Sub formă fazială sau suplimentar, se poate aplica la culturile de rapiță, floarea-soarelui, leguminoase. Dozarea se face în funcție de condițiile pedo-climatice și producție scontată.

NPK + Kieserit este îngrășământul recomandat pentru culturile tehnice, cu producții mari și de calitate: rapiță, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, legume în câmp și spații protejate, pomi fructiferi și viță-de-vie. Se poate aplica pe toată suprafața cultivată, cât și localizat, la prășitoare, pomi fructiferi și viță-de-vie. La aplicări de bază, la culturile de plante tehnice, cum ar fi rapița și floarea-soarelui, cereale pentru boabe cu utilizare în panificație, duc la sporuri calitative semnificative

de producție.

ÎNGRĂȘĂMINTE COMPLEXE CU MICROELEMENTE

Microelementele sunt prezente în cantități mici, sub 0,07% în plante, dar prezența lor este necesară. Cele mai uzuale sunt zincul și borul. Au rol enzimatic, catalitic și metabolic.

NP + Zinc este un îngrășământ în care zincul asigură o nutriție eficientă, mai ales la cultura porumbului, cu efect, creșterea producției și a calității.

NPK + Mg + S + B + Zn este un îngrășământ mai complex, care pe lângă azot, fosfor și potasiu, are

în compoziție magneziu, sulf, bor și zinc.

ÎNGRĂȘĂMINTE MINERALE CU AZOT

Îngrășămintele azotoase oferă plantelor elementul nutritive principal care influențează creșterea producției vegetale. Azotul este necesar plantei pentru sinteza clorofilei, asigură creșterea producției agricole, dezvoltarea viguroasă a plantei și, prin sporirea cantității de proteină, crește calitatea producției vegetale. Se recomandă pentru culturile de porumb, grâu, ovăz, orz, viță-de-vie, pomi fructiferi, cartofi, pășuni și fânețe.

NITRATUL DE AMONIU GRANULAT - AN

Îngrășămâ ntul are o bună solubilitate. Conține, concomitent, cei doi ioni nutritivi ai azotului, nitric și amoniacal, are o eficiență mare. Se poate aplica atât la suprafață, cât și încorporat la sol, la toate culturile.

NITRAT DE AMONIU PRILL - AN

Are o bună solubilitate, cu o eficiență mare, cu avantajul prezenței concomitente a celor doi ioni nutritivi ai azotului, pretabil aplicării la suprafață și încorporat în sol, pentru toate culturile agricole și horticole.

NITROCALCAR GRANULAT - CAN

Este un îngrășământ ce provine din nitratul de amoniu, la care se adaugă calciu și magneziu din dolomita introdusă în procesul de fabricație. Este un îngrășământ de cea mai bună eficiență la solurile acide sau acidifiate. Protejează și menține pH-ul solului. Se recomandă la culturile de sfeclă de zahăr, rapiță, floarea-soarelui, cartofi și altele, cât și producțiilor de legume, fructe.

ÎNGRĂȘĂMÂNT LICHID - UAN

Este un îngrășământ lichid cu azot, un amestec de nitrat de amoniu și uree. Are un conținut ridicat de azot, de 32%, iar gradul de valorificare de către plante este 100%. Comparativ cu îngrășămintele solide, are o eficiență sporită, costuri reduse de manipulare și ambalare. Se recomandă la toate culturile agricole, duce la creșterea calității producției agricole și la sporuri de producție.

UREE GRANULATĂ

Acest îngrășământ are un conținut ridicat de azot, de 46%, azot în formă amidică, este cea mai economică sursă de azot pentru plante și permite un randament mai mare al utilajului, de aplicare pe suprafața agricolă. În caz de secetă, împiedică pierderea azotului în atmosferă. Persistența în sol este pe o perioadă considerabil mai lungă, asigură producții ridicate la hectar, nu determină acidifierea solului, crește temporar pH-ul solului și este recomandat a se utiliza încorporat în sol.

Recomandabil este ca înainte de utilizarea îngrășămintelor, pentru diferite culturi, să se facă analiza solului ce urmează a fi cultivat și să se ceară recomandarea specialiștilor de la Azomureș, pentru a utiliza cel mai adecvat îngrășământ chimic, în doza corespunzătoare și la timpul potrivit. Privită din exterior, agricultura este o meserie simplă, dar pentru a nu compromite culturile și a obține producții bune, sunt necesare multe cunoștințe din multe domenii. Precizăm că specialiștii de la Azomureș lucrează în parteneriat cu cadrele didactice ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, iar produsele fabricate sunt rezultatul unor ample și îndelungate activități de cercetare.

 

Lasă un comentariu