CINSTIRE... MAICII DOMNULUI ÎN... SOBORUL EI!

Distribuie pe:

* “Iisus Hristos, a intrat odată într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a trimis în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care, așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui.

Iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-I deci să mă ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis: «Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești; Dar un lucru trebuie să știi: căci Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea».

Și când zicea Iisus acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, I-a zis: «Fericit este pântecele care te-a purtat și fericiți sunt sânii pe care i-ai supt». Iar El a zis: «Așa este, dar fericiți și cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc»“.

Luca 10, 38-42; 11, 27-28

***

Intrarea în biserică a Maicii Domnului a fost primul semn din rânduiala bunăvoinței lui Dumnezeu de a mântui neamul omenesc. Maica Domnului s-a născut prin rugăciune, a petrecut 12 ani la Templu, numai în Post, în rugăciune și în neîntinată feciorie. Ea și acum se roagă împreună cu toți sfinții în bisericile noastre, pentru noi, pentru mamele și copiii noștri, pentru toți cei ce cred în Dumnezeu și iubesc poporul Lui. Ea a fost dusă, la trei ani, în Biserica din Ierusalim, în Biserica Domnului, să se roage, să vorbească cu Dumnezeu și cu îngerii, să se îndumnezeiască, să se facă biserică vie a Duhului Sfânt, să se pregătească pentru a naște pe pământ pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.

Ilie Cleopa (1912-1998), duhovnic renumit, vizionar arhimandrit, stareț, scriitor, autodidact

***

În biserica slavei Tale stând, în cer a sta ni se pare, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești ușă cerească, deschide nouă ușa milei tale. Astăzi, înaintea însemnarea bunăvoinței lui Dumnezeu și propovăduirea mântuirii oamenilor, în Biserica lui Dumnezeu luminat, Fecioara Maria se arată și pe Hristos mai înainte Îl vestește. Acesteia, și noi, cu mare glas, să-i cântăm: Bucură-te plinirea rânduielii Ziditorului!

***

“Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea Neamului Creștinesc. Prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu - roagă-te pentru noi păcătoșii. Amin!”

 

 

Lasă un comentariu