UMFST TÂRGU-MUREȘ, UN POL AL ȘTIINȚEI DAR ȘI AL CONȘTIINȚEI

Distribuie pe:

În proiectul de hotărâre pe care-l avem spre aprobare în ședința din 24 aprilie, la Art. III se face o trimitere la acordarea de către Consiliul Județean Mureș a sumei de 1.031.000 lei pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Tg.-Mureș pentru amenajarea unui spațiu destinat urmăririi, monitorizării și tratării persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov 2.

Referatul care susține alocarea acestei sume menționează Hotărârea nr. 15 din 13 aprilie a Comitetului pentru situații de urgență Mureș, care conține în corpul său precizarea: “la propunerea domnului prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rector al UMFST “George Emil Palade” din Tg.-Mureș, se pune la dispoziție sala polivalentă din campus, inclusiv compartimentarea acesteia cu panouri speciale pentru crearea unor locuri destinate urmăririi, monitorizării și tratării persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov 2 “.

Privitor la cele evocate mai înainte, doresc să exprim, în calitatea mea de consilier, câteva scurte reflecții.

Prin misiunea sa definitorie, o universitate este o entitate în al cărui spațiu sunt tezaurizate, în formă materială, dar mai ales spirituală, componente ale științei și culturii umane și care se transmit din generație în generație.

Dincolo de acest proces de “transfer de date și abilități”, în universitate are loc și un transfer complex la fel de important, poate chiar mai important, de valori morale și norme de comportament care asigură în timp dezvoltarea unei conștiințe și o creștere a nivelului de civilizație al unei comunități.

Gestul UMFST Tg.-Mureș de a se alătura cu toată forța și competența sa la efortul general al comunității noastre la stăvilirea efectelor pandemiei prin care trecem se constituie, în opinia mea, într-un gest de conștiință de o mare valoare morală la care Consiliul Județean Mureș trebuie să se alăture, fără rezerve, în folosul tuturor cetățenilor județului nostru.

Nu pot să nu remarc că și alte entități aparținând mediului economic și social din județul nostru contribuie, sub diverse forme, în această perioadă, la sprijinirea luptei pentru salvarea a cât mai multor vieți puse în pericol de această pandemie. Gestul acestora este unul la fel de merituos și se cuvine să-l evidențiem și să-l susținem.

Pot să afirm, fără să risc că greșesc, că UMFST Tg.-Mureș este un pol al științei, dar este în același timp și un pol al conștiinței atât în arealul mureșean, cât și în cel național al României.

Vă mulțumesc pentru atenție.

(Alocuțiune susținută în ședința extraordinară a Consiliului Județean Mureș din 24 aprilie 2020)

 

Lasă un comentariu