ȘTIRI * ȘTIRI * ȘTIRI

Distribuie pe:

ORDONANȚA MILITARĂ NR. 10

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a emis luni Ordonanța militară nr. 10 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

Prezentăm integral textul documentului:

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 10, din 27.04.2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 și art. 3 alin. (3) din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 21 din 27.04.2020, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor pct. 3 și 4 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 240/2020, în temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,  

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE EMITE URMĂTOAREA ORDONANȚĂ MILITARĂ   

Art.1 - (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în situațiile prevăzute mai jos.

(2) Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, precum și în condițiile art.1 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele de transport în comun, mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat;

c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

d) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

(3) În intervalele orare 7.00-11.00 și 19.00-22.00 circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, inclusiv deplasarea în condițiile art.1 alin.(3) și (5) din Ordonanța militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

b) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;

c) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

(4) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (2) și (3), se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

(5) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2 - (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalele orare 7.00-11.00 și 19.00-22.00.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3 - (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28 aprilie 2020, până la data de 11 mai 2020, inclusiv.

(2) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 13 zile, începând cu data de 2 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv.

(3) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 12 zile, începând cu data de 3 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv.

(4) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 10 zile, începând cu data de 5 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv.

(5) Măsurile prevăzute la alin. (1) - (4) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, servicii tehnice, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

Art. 4 - (1) Pe durata stării de urgență, trimiterile poștale înregistrate pot fi predate destinatarilor de personalul C.N. Poșta Română S.A. prin introducerea în cutia poștală sau, în lipsa acesteia, prin afișare la adresa destinatarului, cu excepția actelor de procedură.

(2) C.N. Poșta Română S.A. îi revine obligația stabilirii cadrului instituțional și răspunderea pentru modul în care se desfășoară activitatea prevăzută la alin.(1).

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5 - La data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, își încetează aplicabilitatea:

a) prevederile art. 2 și art. 3 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020;

b) prevederile art. 1 și art. 2 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020.

Art. 6 - (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 1;

b) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, pentru măsura prevăzută la art. 2;

c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura prevăzută la art. 3;

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1-3 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate  cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

 (3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7 - (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

 

PRODUCĂTORII INTERNAȚIONALI DE MEDICAMENTE SOLICITĂ MĂSURI PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂȚII SERVICIILOR DE VACCINARE

Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente solicită autorităților să adopte măsuri urgente - una dintre acestea fiind asigurarea continuității serviciilor de vaccinare în conformitate cu Programul Național de Vaccinare și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății - „pentru a evita riscul izbucnirii de noi crize epidemiologice în perioada pandemiei COVID-19”.

ARPIM mai solicită și adoptarea în regim de urgență a Legii vaccinării pentru a crește capacitatea sistemului național de vaccinare și pentru a reduce povara bolilor prevenibile prin vaccinare.

„Prin adoptarea Legii vaccinării și, ulterior, prin definirea legislației secundare se creează premisele legislative pentru vaccinarea pe tot parcursul vieții, inclusiv prin elaborarea legislației secundare”, afirmă ARPIM într-un comunicat de presă transmis cu prilejul Săptămânii Mondiale a Imunizării, care este marcată în fiecare an în ultima săptămână a lunii aprilie.

Reprezentanții ARPIM susțin că programele de imunizare de rutină trebuie menținute atât timp cât permit măsurile de luptă împotriva COVID-19.

„În timp ce comunitatea medicală își pune speranțele în descoperirea cât mai rapidă a unui vaccin împotriva COVID-19, la nivel global și european, companiile farmaceutice lucrează continuu pentru a găsi vaccinuri, soluții de diagnostic și tratamente, însă procesul este unul de durată. Potrivit datelor oficiale, mai multe vaccinuri se află în prezent deja în faza I a studiilor clinice (studiu pe oameni) și alte peste 60 se află în stadiul de evaluare preclinică. În mod normal, perioada de dezvoltare a unui vaccin este de 12-15 ani. (...) Companiile centrate pe inovație și cercetare medicală, multe din ele membre ARPIM, au anunțat deja o serie de colaborări și investiții pentru identificarea unor soluții rapide pentru cercetare, testare și pentru opțiunile de producție a vaccinurilor. Pentru a reflecta toate aceste eforturi, ARPIM a lansat campania «Bătălia COVID-19, în laborator», informațiile putând fi accesate la: https://arpim.ro/category/covid-19/“, se arată în comunicat.

 

PORTAL CU INFORMAȚII ȘTIINȚIFICE DESPRE COVID-19, LANSAT DE UEFISCDI ȘI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOINFORMATICĂ

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și cercetători de la Societatea Română de Bioinformatică (RSBI) au anunțat lansarea unui portal de informare unde sunt publicate articole referitoare la COVID-19, scrise sau traduse de cercetători, utilizând surse de referință.

Portalul poate fi accesat pe https://uefiscdi.gov.ro/uefiscdi-si-rsbi-colaboreaza-in-cadrul -covid-19-research-hub-0.

„UEFISCDI și RSBI vor agrega și transmite prin acest portal informații precise despre o pandemie în plină desfășurare, cu o evoluție care nu este cunoscută deplin și într-un context în care informațiile corecte trebuie să ajungă atât la public, cât și la factorii  de decizie”, se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES de UEFISCDI.

Potrivit sursei citate, Bogdan Mirăuță, membru al Comitetului Director al Societății Române de Bioinformatică, a explicat că pandemia COVID-19 va continua să ne afecteze în perioada următoare și, pentru a reacționa mai bine la această criză, este nevoie de informații bazate pe surse de încredere.

„Știința nu are tot timpul rezultate certe și interpretările trebuie să fie făcute cu precauție. RSBI contribuie prin acest portal la informarea publicului, prezentând pe înțelesul tuturor informații obținute din cercetarea curentă la nivel european și internațional”, a spus Mirăuță.

„Am considerat important să oferim acces cercetătorilor, profesorilor, studenților și tuturor celor interesați la un volum cât mai mare de informații din surse de încredere. Articolele publicate pe site-ul nostru, redactate ori traduse de cercetători din cadrul RSBI, reprezintă primul pas pe care îl facem în dezvoltarea acestei platforme. Ne-am bucura să avem alături de noi și alți specialiști care să se alăture efortului nostru comun și care să contribuie la dezvoltarea portalului”, a precizat, la rândul său, Adrian Curaj, director general al UEFISCDI.

În comunicat se precizează că portalul vine cu informații la zi editate de cercetători, provenite din surse relevante despre virusul SAR-CoV-2, iar articolele aduc noutăți și despre stadiul cercetării în ceea ce privește vaccinurile și tratamentul. În perioada următoare vor fi publicate articole dedicate impactului ieșirii din izolare și găsirii metodelor și soluțiilor care să ofere societății cele mai bune condiții de revenire la normal, în contextul în care COVID-19 rămâne o provocare.

 

„ÎN 15 ZILE VOM AVEA 400 DE VENTILATOARE NOU ACHIZIȚIONATE; AVEM NEVOIE DE MINIMUM 2.000 DE VENTILATOARE”

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat că în circa 15 zile vor ajunge în România 400 de ventilatoare nou achiziționate, dar a adăugat că, din estimările sale, ar fi nevoie de „cel puțin” 2.000 de ventilatoare.

Premierul a explicat că 200 de ventilatoare au fost achiziționate din SUA, iar celelalte 200 de aparate vin din Coreea de Sud.

„Este vorba de cele 200 de ventilatoare care ne vin din SUA și care, urmare a discuției dintre președintele Klaus Iohannis și președintele Donald Trump - președintele Trump impusese o restricție la exporturi pentru echipamente gen ventilatoare - practic vom beneficia de o excepție pentru aceste ventilatoare. De asemenea, mai avem contractate 200 de ventilatoare din Coreea de Sud, care vor veni în țară”, a precizat Ludovic Orban, la Digi 24.

El a subliniat că se continuă eforturile ca în România să fie produse ventilatoare.

„Sunt trei proiecte care se derulează în paralel. Un proiect este discutat tot cu o companie americană, care practic a pus la dispoziția unui producător român tot planul pentru ventilatorul pe care îl produc ei, cu condiția să nu producem pentru comercializare, ci doar pentru necesarul din sistemul de sănătate din România. Este extrem de posibil să începem producția de ventilatoare la un nivel performant, pentru că această companie americană este dintre cele mai performante. Mai avem două proiecte care se derulează în paralel pentru a putea produce ventilatoare în România”, a precizat șeful Executivului.

 

CÎMPEANU, DESPRE DECIZIA DE A NU SE MAI DESCHIDE ȘCOLILE: CEA MAI CORECTĂ ÎNTR-UN CONTEXT DE CRIZĂ  

Președintele Comisiei pentru învățământ de la Camera Deputaților, Sorin Cîmpeanu, a declarat luni că decizia de a nu se mai deschide școlile în acest an de învățământ este cea mai corectă într-un context de criză, pentru că starea de sănătate a populației trebuie să fie prioritară.

„Este cea mai bună decizie care se putea fi luată într-un context de criză, pentru că starea de sănătate a populației trebuie să fie prioritară. Toate celelalte deziderate, inclusiv cel din educație, foarte important de altfel, trebuie să se subscrie stării de sănătate a populației. Din acest punct de vedere, este cea mai corectă decizie într-un context de criză”, a declarat Cîmpeanu pentru AGERPRES.

Sorin Cîmpeanu, care este și președinte al Consiliul Național al Rectorilor, a explicat că universitățile românești înțeleg pe deplin că starea de sănătate a populației - elevi, studenți, cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic - este prioritară.

„În acest scop, acolo unde nu se va putea evita sub nicio formă prezența directă, pentru a putea finaliza anul universitar, activitățile se vor desfășura condensat/ pe subgrupe (maximum 10 persoane) și numai în săli mari, de tip amfiteatru. Examenele de licență și disertație vor fi susținute conform calendarului și procedurilor aprobate la nivelul fiecărei universități. Sunt convins că până în data de 20 mai, fiecare universitate va putea anunța calendarul și modul de derulare a examenelor de licență, disertație și admitere. Examenele de semestru/ de an vor fi susținute preponderent online. Nu se va reveni în căminele din campusurile universitare până în luna septembrie”, a menționat acesta.

În ce privește învățământul preuniversitar, Cîmpeanu a afirmat că doar anii terminali, clasele a opta, a douăsprezecea și a treisprezecea pot să meargă la școală, acest lucru nu e obligatoriu.

„Pot merge la școală dacă este absolut necesar, spre exemplu pentru a încheia mediile, acolo unde nu există cel puțin două note și unde aceste note nu au putut fi acordate online. Doar în aceste situații cu totul și cu totul speciale și, îmi place să cred, destul de puțin numeroase. Să nu se înțeleagă că trebuie să meargă la școală de pe 2 pe 12 iunie elevii din anii terminali. În acest interval pot merge  dacă este cazul, dacă interesul elevului o cere. Un alt lucru foarte important este că nu se mai dau teze, mediile se încheie fără teze, cu notele care au fost obținute până acum, minim două note. O altă idee importantă este că o parte din conținutul aferent semestrului doi se poate preda anul viitor, cu excepția anilor terminali (...) și, foarte important, în orice condiții, orice activitate directă presupune maximum

 10 persoane în clasă”, a mai  spus el.

 

„DIN 16 MAI ELIMINĂM RESTRICȚIILE DE CIRCULAȚIE ÎN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR;  RĂMÂN RESTRICȚII DE DEPLASARE ÎNTRE LOCALITĂȚI”   

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, că începând cu 16 mai „este cert” că se vor elimina restricțiile în ceea ce privește circulația în interiorul localităților, însă a precizat că deplasarea între localități se va face cu anumite restricții, ce urmează să fie stabilite.

„În ceea ce privește interiorul localității, va fi o deplasare fără restricții. Deplasarea în afara localității - se vor păstra anumite restricții, pe care urmează să le definim în perioada care va urma. Dar va exista posibilitatea de deplasare și în afara localităților”, a declarat Ludovic Orban la Digi24.

Premierul a adăugat că hotelurile și parcurile ar putea fi redeschise, cu păstrarea unor reguli de distanțare socială, dar că restaurantele și locurile de joacă vor rămâne cel mai probabil închise.

„Nu cred că se poate renunța la restricția legată de spectacole, unde se aduna un număr foarte mare de persoane și riscul de transmitere a virusului este foarte mare. În general, locurile în care se adună foarte multă lume și stau o perioadă de timp și la o distanță mică se vor relua mai greu. În privința parcurilor, riscul epidemiologic este relativ scăzut și probabil vor face parte dintre măsurile de relaxare. Există o excepție, și anume, locurile de joacă pentru copii, unde există un risc epidemiologic mai mare și este posibil ca și în cazul în care parcurile se vor deschide, locurile de joacă să rămână în continuare închise. Va rămâne restricția legată de numărul maxim de persoane care pot să stea sau care se pot deplasa și care va rămâne la trei persoane. Hotelurile, după părerea mea, pot să funcționeze. În privința restaurantelor, riscul epidemiologic este mare, pentru că e clar că nu poți să porți mască. Este foarte greu să asiguri distanța între comeseni și izolarea între diferitele mese”, a explicat Orban.

El a precizat că în momentul de față se realizează o analiză împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică și reprezentanți ai Consiliului de Suport Tehnico-Științific privind riscul epidemiologic aferent fiecărei restricții ce urmează să fie ridicată.

„În mod clar, această ridicare a restricțiilor se va face în etape, gradual, vom lăsa un timp după ridicarea restricțiilor pentru a vedea dacă contextul epidemiologic evoluează într-un fel sau altul. Abia după ce vom consolida niște ridicări de restricții vom ridica și altele”, a mai spus Orban.

   

„MĂȘTILE VOR FI OBLIGATORII ÎN SPAȚIILE PUBLICE ÎNCHISE, ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL DE RĂSPÂNDIRE A VIRUSULUI” 

Ludovic Orban a declarat, luni, că purtarea măștilor în spațiile publice închise va fi obligatorie atât timp cât va fi necesar, în funcție de evoluția răspândirii noului coronavirus în România.

„Obligația de a purta mască va fi doar pentru spațiile închise: dacă intrăm la magazin, dacă ne urcăm în mijlocul de transport în comun, la locul de muncă dacă este în spațiu închis. La deplasarea în aer liber nu va fi o obligație, ci va fi la latitudinea fiecărui cetățean dacă dorește să poartă mască. Obligativitatea de a purta mască va fi atât timp cât este necesar, în funcție de nivelul de răspândire a virusului. Cu siguranță vor fi sancțiuni dacă măsura nu este respectată”, a declarat Ludovic Orban la Digi24.

El a adăugat că preocuparea Guvernului este de a asigura măști în lanțurile comerciale, pentru toți românii.

„Cei care au venituri vor putea să își cumpere de la magazin, am vorbit cu lanțurile de magazine să aibă în vânzare astfel de măști. Pentru persoanele aflate în stare de vulnerabilitate vom căuta un mecanism prin care să punem la dispoziție aceste măști necesare într-o cantitate suficientă. Obiectivul nostru este să asigurăm o cantitate suficientă de măști pe piață. În cazul în care există o ofertă suficientă, nu va fi nevoie de nicio intervenție administrativă pe piață. Este preferabil acest lucru decât să impunem plafonări de preț sau de adaos comercial”, a subliniat premierul.

Ludovic Orban a adăugat că există și agenți economici din România care au început să producă măști, dar cererea din piață nu poate fi asigurată fără importuri, fie prin entități aflate în coordonarea Guvernului, fie prin entități private.

Lasă un comentariu