PANDEMIA DESCHIDE CUTIA PANDOREI (II)

Distribuie pe:

Legat de cea de-a doua ipoteză, spre care oricât de echidistanți am fi, chiar și în situația unei pretinse “nevinovății intenționate”,  prin scăparea virusului din acel laborator, se pune o altă întrebare, și anume, în ce scop a fost conceput acest nou coronavirus, foarte asemănător ca structură cu acel SARS-Cov-1?: doar în scop pașnic, în vederea unor îmbunătățirii genetice și biologice,  cum se pretindea că s-a descoperit și fisiunea nucleară a atomului de uraniu, care a stat la baza creării bombei nucleare, sau într-un alt scop ocult, cum susțin adepții teoriilor conspiraționiste, după care acest SARS-Cov-2, ar fi o armă biologică, la fel ca celelalte arme de distrugere în masă, cum ar fi armele chimice, bacteriologice sau cum se preconiza în cadrul Războiului Rece, prin crearea bombei cu hidrogen. Ne este cunoscută celebra sintagmă a autorului capodoperei renascenstiste, Divina Comedia, în conformitate și drumurile care duc spre iad sunt acoperite cu bune intenții, de aceea și autorii acestui virus tot cu bune intenții l-au creat, dacă luăm în calcul această teorie conspiraționistă. Nu este doar părerea mea proprie, ci la o asemenea concluzie au ajuns și acei oameni de știință care consideră că acest virus îndeplinește în proporție de 95% caracteristicile unei arme biologice, specifice războiului hibrid, ceea ce, în mod evident, poate fi considerat că și acest virus este tot o armă biologică, cu impact direct asupra vieții, iar indirect asupra economiilor și puterilor lumii, scopul celor care l-au lansat putând fi schimbarea ordinii și ierarhiilor puterilor și marilor puteri, pe acest fond al geopoliticii cu o geografie atât de variabilă în urma acestei pandemii. Pe o asemenea poziție conspiraționistă se află cei care consideră că scopul creării acestui virus nu este deloc pacifist, ci prin puterea lui distructivă viza decimarea unei mari părți din populația globului - a celor vârstnici, în primul rând, considerat de unii un adevărat “balast demografic inutil”, și distrugerea economiilor lumii, mai ales a celor din statele puternic dezvoltate din punct de vedere economic, cum sunt cele din UE, în favoarea extinderii și consolidării globalismului economico-financiar și, evident, în defavoarea teoriilor naționaliste, promovate și susținute de cea mai mare putere economică, SUA, care în prezent, în urma acestei pandemii, se află în cădere liberă, cum la fel se află cele mai multe economii și țări ale lumii. Impactul este resimțit în toate domeniile vieții sociale, economice și implicit la nivel individual, nu numai pe termen scurt, ci cu profunde mutații calitative, marcând trecerea la o “nouă normalitate”, iar în plan mondial, la o nouă ordine mondială, ceea ce va avea ca o consecință în timp schimbarea ierarhiilor dintre marile puteri, precum și reconfigurarea geopolitică a lumii.

Prin impactul profund al acestei crize globalizate, sub raport temporar, poate delimita chiar mersul viitor al lumii, putându-se vorbi de o nouă eră istorică, era postpandemică, întrucât efectele induse se vor face resimțite cu mult mai mult decât ne putem închipui acum. Rezultă această supoziție chiar din efectele produse în timp și spațiu social de acest virus distructiv, și în care, cu certitudine, vor putea fi deconspirate și cauzele sale reale, dincolo de orice interpretare subiectivistă și conspiraționistă, într-o lume atât de confuză și conflictuală, cum este cea prezentă, când ne este aproape imposibil să delimităm adevărul de minciună, realitatea de virtualitate, care ne învăluie, la orice pas, în labirintul existențial în care trăim.

Răspunsuri tranșante la aceste interogații nu le are nimeni, sau mai degrabă, cei care le dețin încă nu sunt dispuși să le facă transparente, din motive care în mare parte ne depășesc în a le putea înțelege. Bazându-mă doar pe intuiție și pe logică, cred că acest răspuns, ascuns în acea cutie imaginară, se va putea afla chiar în efectele produse de acest nou coronavirus, în el putând fi găsite și reflectate, ca într-o oglindă, scopurile și sursele din și prin care a provenit. Sunt însă conștient și încrezător că răspunsurile date la aceste întrebări, cu caracter ipotetic, reverberează în mintea omenirii, putând deveni mai concludente decât contraargumentele oferite din partea celor incriminați de producerea acestui rău în lume, care nu doresc să știm adevărul cu privire la originea și natura acestui virus, devenit un adevărat “măr al discordiei” în prezent. A nu se uita un posibil adevăr, și anume că oglinda realității nu este spartă, iar chipul adevărului va putea fi reflectat oricând în ea!

Tot de pe poziția profanului, mai poate fi lansată o asemenea ipoteză cu caracter strict intuitiv, de data aceasta mai mult cu caracter retoric, apelând la o analogie biblică: Și anume că acest genom a suferit anumite mutații genetice, pe care le putem denumi ca a fi mutații genetice programate, din partea unor “inteligențe” care știau cu precizie ce impact catastrofal produce creația lor. Astfel că, prin acest program genetic  și impact indus, cu consecințe predictibile, lumea se va afla într-o continuă dependență și monitorizare de cei care au creat acest soft, cum se pare că suntem și noi, oamenii, programați genetic și monitorizați de cineva din “afară”, făcându-ne astfel dependenți de această inteligență superioară nouă și lumii în care trăim. Este o ipoteză prin care se poate evidenția o nouă paradigmă de ordin creaționist, fără a leza adevărul biblic revelat și de nezdruncinat.

Față de această posibilă programare genetică, prin mutațiile genetice realizate de om, nu s-au pronunțat prea mulți specialiști în domeniul ingineriei genetice, totul părând a fi natural și firesc, la voia liberului arbitru, chiar și posibila scăpare din laborator a virusului acesta necunoscut încă, fiind greu de demonstrat științific, rămânând încă pe tărâmul alunecos al ipotezelor. Îndoindu-mă de scuzele și justificările celor incriminați, asemenea celor care au dat dovadă de anumite suspiciuni cu privire la realitate și adevăr, mă întreb mai mult retoric: în ce scop au fost create asemenea laboratoare științifice, cui și la ce folosesc rezultatele obținute? În scop umanitar sau împotriva umanității?!

 (va urma)

 

Lasă un comentariu