INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN OFERĂ TREI BURSE DE CERCETARE LA WILSON CENTER DIN WASHINGTON D.C.

Bursa de cercetare “Woodrow Wilson” se adresează cercetătorilor români din mediul universitar - cu predilecție din domeniile istorie, drept, științe politice și administrative, relații internaționale, jurnalism, științe economice - care doresc să lucreze timp de trei luni în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars din Washington D.C., SUA, unde vor derula activități de cercetare avansată. Candidații trebuie să fie implicați deja în proiecte de cercetare legate de prioritățile actuale ale României sau de trecutul recent al acesteia și să dețină un doctorat în domeniul lor de activitate sau să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat. Termenul limită pentru înscriere este 15 iulie 2020.

Institutul Cultural Român și Woodrow Wilson International Center for Scholars oferă anual trei astfel de burse, în cadrul programului de burse de cercetare pe termen scurt inițiat în 2008. În cadrul procesului de selecție, vor avea prioritate candidații care au publicat cărți în domeniul lor de specialitate sau articole în reviste științifice recunoscute în sistemul ISI. Candidații eligibili pentru acest tip de burse trebuie să fie cetățeni români, care au dreptul să dețină o viză de tip J-1. De asemenea, trebuie să facă dovada utilizării fluente a limbii engleze, atestată printr-un certificat lingvistic, recunoscut internațional. Selecția dosarelor este făcută de o comisie independentă de specialiști (profesori universitari). Numărul de burse acordate anual: 3 (trei) burse. Durata burselor este de 3 (trei) luni. Domeniile pentru care se organizează evaluarea și selecția sunt: diplomație culturală, schimb cultural și/sau științific. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 15 iulie 2020.

Sumele acordate: 14.000 USD/bursă (din care 4.000 USD reprezintă cheltuieli administrative).

Lasă un comentariu