LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE “GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU-MUREȘ, ÎNCEPEREA ANULUI UNIVERSITAR 2020/2021

Distribuie pe:

Începând cu 28 septembrie 2020, activitățile didactice se vor desfășura în sistem hibrid: cursurile exclusiv online, activitățile practice parțial, prin participare fizică a studenților la aceste activități și parțial online.

Ca urmare a emiterii Ordinului comun al Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Sănătății nr. 5487/1494/2020, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Universitatea a elaborat un Plan de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice care, după avizarea acestuia de către Direcția de Sănătate Publică Mureș și după aprobarea sa de Senatul Universității, va fi adus la cunoștința întregii comunități academice.

Având în vedere faptul că în perioada 14-27 septembrie, toate activitățile didactice se vor desfășura exclusiv online, UMFST recomandă studenților participarea la aceste activități din locul lor de domiciliu. Pentru participarea la activitățile care vor începe în 28 septembrie, se recomandă ca studenții care sunt cazați în cămine să sosească în Târgu-Mureș în perioada 22-25 septembrie 2020. Pentru studenții cu solicitări speciale, cazarea înaintea acestui interval se va face pe bază de cerere individuală transmisă prin e-mail, la adresa: cazare.online@umfst.ro, precizează Compartimentul Relații Publice UMFST.

În conformitate cu structura anului universitar 2020/2021, aprobată de Senatul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu-Mureș, activitățile didactice din Târgu-Mureș vor începe în 14 septembrie 2020.

În perioada 14-27 septembrie, toate activitățile didactice de predare se vor desfășura exclusiv în sistem online, similar modului de desfășurare din semestrul II al anului universitar 2019/2020.

Lasă un comentariu