EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT LA ALEGERILE PENTRU AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE DIN ANUL 2020

Distribuie pe:

În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 81/07 septembrie 2020 privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale, și care au domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află penitenciarul sau locul de deținere, iar în cazul municipiului București, în sectorul pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deținere, votează prin intermediul urnei speciale.

În acest sens, în vederea asigurării exercitării în bune condiții a dreptului persoanelor private de libertate de a vota, la nivelul Penitenciarului Târgu-Mureș au fost dispuse următoarele măsuri: Identificarea persoanelor private de libertate cu drept de vot și informarea acestora cu privire la posibilitatea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale; Informarea persoanelor private de libertate cu drept de vot cu privire la necesitatea formulării cererilor privind exercitarea dreptului de vot; Depunerea diligențelor necesare eliberării actelor de identitate persoanelor cu drept de vot care nu posedă sau preschimbării celor al căror termen de valabilitate este expirat; Depunerea listelor nominale, împreună cu cererile, la secția de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deținere, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 81/07.09.2020; Stabilirea și amenajarea unui spațiu corespunzător în cadrul unității, pentru amplasarea urnelor și a cabinelor de vot, cu dotări minime pentru asigurarea secretului votului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (9) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 81/07.09.2020.

De asemenea, având în vedere particularitățile actualului context epidemiologic, pe durata procesului de vot, în unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, vor fi respectate măsurile propuse/recomandate de Institutul Național de Sănătate Publică, cuprinse în RAPORTUL privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și detalierea planului de măsuri avute în vedere pentru organizarea alegerilor locale și a deschiderii școlilor, emis de Guvernul României în data de 11.08.2020.

În completarea măsurilor cu caracter general, sus-menționate, vor fi respectate următoarele: Pe durata derulării tuturor activităților necesare exercitării dreptului de vot, persoanele private de libertate vor purta masca de protecție respiratorie;

Înainte de înmânarea ștampilei de vot și a cărții de identitate, persoanele private de libertate vor primi mănuși de unică folosință. După exercitarea dreptului de vot, mănușile vor fi dezinfectate și aruncate în recipiente special amenajate; Se va avea în vedere evitarea contactului dintre deținuții care își exercită dreptul de vot, astfel că nu vor interacționa deținuți cazați în secții diferite; Echipa biroului electoral al secției de votare, care se deplasează cu urna specială, și eventualii supraveghetori și observatori străini acreditați în acest scop vor fi supuși triajului epidemiologic la intrarea în unitate și vor completa chestionarul COVID-19. Purtarea echipamentului individual de protecție este obligatorie din momentul accesului în unitate. Totodată, pe toată durata desfășurării procedurilor de votare, va fi respectată distanțarea fizică față de persoanele private de libertate și față de personalul angajat al unității.

Situația statistică estimativă privind numărul persoanelor private de libertate cu drept de vot și a celor care și-au exprimat în scris intenția de a vota la alegerile pentru autoritățile publice locale din anul 2020 se prezintă astfel:

- Număr persoane private de libertate custodiate - 297;

- Număr persoane private de libertate identificate cu drept de vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 - 48;

- Număr persoane private de libertate cu drept de vot, care și-au exprimat în scris intenția de a vota la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 - 45.

Subliniem faptul că situația numerică la data de 25.09.2020 este estimativă, termenul limită pentru depunerea listelor nominale și a cererilor, la secția de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul fiind preziua votării, cel mai târziu la ora 20.

Situația numerică a persoanelor private de libertate care își vor fi exercitat dreptul de vot, în data de 27.09.2020, va fi comunicată după finalizarea activității de votare.

 

Lasă un comentariu