OMAGIU ILUȘTRILOR CĂRTURARI DE ALTĂDATĂ DIN DEDA

Distribuie pe:

Valea Mureșului Superior, partea ei situată dinspre crestele Călimanilor spre confluența cu apele Gurghiului, se remarcă prin rara frumusețe peisagistică a defileului Toplița-Deda, prin hărnicia și priceperea seculară a crescătorilor de animale și a muncitorilor forestieri, prin tradiția obiceiurilor folclorice și prin varietatea acestora. Fiecare sat îți reliefează cu pregnanță frumusețea sa aparte, printr-un specific ce-l face deosebit de celelalte, păstrând părți din marele tezaur al spiritualității românești. Un rol important în menținerea conștiinței de neam l-a jucat însăși credința înrădăcinată a vechimii poporului român în spațiul său istoric; credința unor oameni a căror legături permanente treceau prin inima carpatică a etniei lor și care nu s-au întrerupt niciodată.

Pe această mirifică vale superioară a Mureșului se distinge localitatea Deda, frumoasa așezare de la poalele Călimanilor și de pe malul drept al Mureșului, localitate foarte veche, cu adânci rădăcini înfipte în istoria neamului. Astfel, oamenii acestei așezări au cunoscut toate vitregiile evenimentelor istoriei atât de zbuciumate a poporului român. Mulți au căzut la datorie în cele două războaie mondiale, alții au luat parte la memorabila Adunare Națională de la 1 Decembrie 1918 de la Alba-Iulia. Această localitate mureșeană se distinge în ansamblul zonal prin intelectualii săi, mai bine zis prin cărturarii săi care provin de aici și care au devenit ambasadori ai acestei zone prin orașele țării pe unde și-au desfășurat activitatea.

Bineînțeles, cel mai mare cărturar din Deda și de petoată valea Mureșului este Vasile Netea. Viața cărturarului Netea a fost în întregime închinată studiului și muncii intelectuale. Răsărit ca o providențială milă divină din anonimatul unui cămin sărac din Ardeal, suind treptele vieții și demnităților cu răbdare și credință, cărturarul Netea a biruit adversitățile legate de umila sa origine, pentru a se înfățișa ca un cruciat care este sortit să se jertfească. În anul 1948 a obținut titlul de doctor în istorie “magna cum laude” cu o teză de doctorat despre viața și activitatea lui George Barițiu. Vasile Netea a lăsat posterității o operă monumentală atât prin dimensiunile sale impresionante, cât mai ales prin profunzimea lucrurilor pe care le abordează. Numărul cărților sale este foarte mare, iar cel al articolelor de revistă de asemenea. Stilul său este original. Subiectele sale au fost multiple. Vasile Netea evocă prin scrisul său frumusețea și măreția atât de înălțătoare a zonei natale, a Mureșului; prezintă folclorul mereșean; vorbește despre marile evenimente ale istoriei noastre; evocă personalitățile unor oameni de marcă. Netea se distinge în același timp și ca un bun patriot și ilustru orator.

Un alt cărturar originar din Deda este Teodor Ceontea.

S-a născut în comuna Deda, într-o veche familie ortodoxă. Primii ani de școală i-a făcut la Deda, apoi la gimnaziul săsesc din Reghin și la Blaj, unde îl cunoaște pe Mihai Eminescu. Continuă studiile la Graz și Viena. Din 1876 se va stabili la Arad, unde ocupă postul de profesor la Școala Normală (Preparandia) și la Institutul Teologic Ortodox Român. Strălucit pedagog de la sfârșitul secolului al XIX-lea, sprijină pregătirea învățătorilor prin editarea unor manuale școlare (Compendiu de geografie universală, Aritmetica generalăși specială). Preocupările literare și științifice sunt concretizate printr-o publicistică impresionantă, Ceontea publicând în numeroase periodice de mare prestigiu.

Un alt ilustru reprezentant al comunei Deda este Andrei Ghidiu, născut în anul 1849, într-o veche familie ortodoxă dedeană. Studiază la gimnaziul săsesc din Reghin și la cel din Blaj. Studiază teologia la Sibiu, ajutat fiind de mitropolitul Andrei Șaguna. Sprijinit material de sibieni, continuă studiile la Viena și Leipzig. După 1880 funcționează ca profesor la Seminarul din Caransebeș. Personalitate cu o deosebită cultură, a fost în permanență în mijlocul frământărilor politice și culturale, al luptei românilor din Transilvania pentru dreptate și unitate națională. Își aduce aportul său la alcătuirea monumentalei opere “Bibliografia românească veche”. A avut o activitate publicistică intensă caracterizată prin colaborarea la diferite publicații prestigioase. Andrei Ghidiu susține mișcarea memorandistăși trăiește marea bucurie de a fi prezent la Marea Adunare de la1 Decembrie 1918, la Alba Iulia. Senator în Parlamentul României, va colabora cu vechiul său coleg, Elie Miron Cristea, și îl va sprijini să ajungă cel dintâi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Ghidiu a fost un mare naționalist și orator bisericesc, de asemenea și susținător puternic al Astrei. Își doarme somnul de veci la Caransebeș, unde a fost protopop vreme îndelungată.

Activitatea deosebit de prolifică a acestor cărturari, originari din Deda, fac din această localitate centru cultural al Văii Mureșului Superior, onoare care se cuvine a fi cinstităși valorificată.

 

Lasă un comentariu