IERI, 12 MAI, AU ÎNCEPUT EVALUĂRILE NAȚIONALE DE LA FINALUL CLASELOR A VI-A, A IV-A ȘI A II-A DIN ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021

Distribuie pe:

Prima probă scrisă (limbă și comunicare) se adresează elevilor din clasele a VI-a (EN VI) și a început ieri, 12 mai. Următoarea probă (matematică și științele naturii) are loc astăzi, 13 mai. Cele două teste vizează evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) de cei peste 181.000 de elevi înscriși în clasa a VI-a la începutul anului școlar.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a / EN IV) are următorul calendar - limba română (18 mai), matematică (19 mai) și limba maternă (20 mai).

Probele scrise la limba română și limba maternă din cadrul evaluării din clasa a II-a (EN II) sunt programate în 25 mai. Testele de citire la aceste discipline vor fi susținute în 26 mai. Proba de matematică este programată în data de 27 mai, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 28 mai.

Toate probele se desfășoară cu prezență fizică, indiferent de scenariile în care se află unitățile de învățământ. Sălile în care se susțin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Acestea sunt adaptate, în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care ar putea influența elevii.

Testele sunt elaborate de Centrul Național Pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și EN VI. Testele sunt evaluate în cadrul unității de învățământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.

Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

În județul Mureș s-au înscris, la clasa a II-a - 5.367 de elevi, clasa a IV-a - 5.307 elevi, iar la clasa a VI-a - 5.399 de elevi, aflăm de la prof. Irimie-Matei Camelia, inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație, purtător de cuvânt la I.Ș.J. Mureș.

Lasă un comentariu