PENTRU AGRICULTORI: SUBVENȚIONAREA PREȚULUI LA MOTORINĂ ÎN ANUL 2022

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 107, din 2 februarie 2022, a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 146/2022 pentru completarea HG nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Potrivit noului act normativ, subvenția unitară la motorină în anul 2022 va fi de 1,630 lei pe litru, suma alocată pentru plăți fiind de 309 milioane de lei, asigurându-se, astfel, achitarea ajutorului de stat determinat la plată și neachitat în anul 2021 de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și plățile aferente anului 2022.

De această schemă de ajutor de stat pot beneficia producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale și (sau) persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantațiilor viticole, alte evidențe funciare, Registrul național al exploatațiilor, după caz, care exploatează terenuri agricole și (sau) care dețin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole.

De asemenea, beneficiari sunt și organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare, înscrise în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare și Agenția Națională a Îmbunătățirilor Funciare, organismele (organizațiile) de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare.

Totodată, de schema de ajutor de stat pot beneficia și persoanele fizice, cu condiția să prezinte un angajament care va preciza că, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil pentru finanțare, vor prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, care atestă calitatea de persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, potrivit OUG nr. 44/2008.

Prezenta hotărâre a intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial, respectiv 2 februarie 2022. (L.P.).

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu