ASTĂZI, 13 IULIE, CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Distribuie pe:

Proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 are loc astăzi, 13 iulie, începând cu ora 9. Examenul se desfășoară în cinci centre de concurs din Municipiul Târgu-Mureș: Colegiul Național Pedagogic “Mihai Eminescu”; Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian”; Colegiul Național “Unirea”; Colegiul Economic “Transilvania” și Liceul Teoretic “Gheorghe Marinescu” din Târgu-Mureș.

Pe cele 150 de posturi titularizabile (109 posturi titularizabile în mediul urban și 41 în mediul rural) și-au anunțat participarea 1094 de candidați (188 absolvenți 2022).

Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt la Educatori/profesori pentru învățământ preșcolar (13 posturi și 305 candidați înscriși, dintre care 71 absolvenți 2022); Învățători/profesori pentru învățământ primar (19 posturi și 187 candidați înscriși, dintre care 39 absolvenți 2022); Educație fizică și sport (7 posturi și 120 candidați înscriși, dintre care 28 absolvenți 2022); Muzică instrumental (22 posturi și 37 candidați înscriși, dintre care 5 absolvenți 2022).

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 118 discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul dedicat.

Lucrările scrise vor fi evaluate în 12 centre de evaluare, constituite pe discipline, la nivel național, unul dintre centrele de evaluare fiind și județul Mureș.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în 19 iulie, la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul dedicat. Contestațiile se depun la sediul inspectoratului școlar, sau prin mijloace electronice în 19 iulie, după afișarea rezultatelor (până la ora 21), respectiv în 20 iulie (până la ora 12).

Rezultatele finale se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mureș și online, în 27 iulie.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele de repartizare organizate de inspectoratul școlar în zilele de 29 iulie și 1 august.

Pentru a obține statutul de titular, un candidat trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte), atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă și să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecția specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare, a precizat prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN, inspector școlar general la IȘJ Mureș.

B.B.

Lasă un comentariu