DIVORȚUL PRIN ACORDUL SOȚILOR PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Distribuie pe:

Ofițerul de stare civilă poate constata desfacerea căsătoriei în situația în care soții sunt de acord cu divorțul, se înțeleg cu privire la numele de familie de după divorț și nu au copii minori rezultați din căsătorie, adoptați sau din afara căsătoriei. Cererea de divorț se face în scris, se depune și se semnează de ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților.

Pentru înregistrarea Cererii de divorț pe cale administrativă sunt necesare: documentul cu care se face dovada identității în original (carte de identitate, carte de identitate provizorie, pașaport de cetățean român cu domiciliul în străinătate, în valabilitate, atât la date depunerii cererii, cât și la data eliberării certificatului de divorț); certificatele de naștere și căsătorie ale soților în original; declarație dată în fața ofițerului de stare civilă cu privire la ultimul domiciliu comun (în situația în care locuința comună declarată în cerere nu este identică cu domiciliul/reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate).

Soților li se acordă un termen de reflecție de 30 de zile calendaristice după depunerea cererii și a documentelor necesare. După împlinirea termenului de reflecție, soții se prezintă împreună în fața ofițerului de stare civilă, pentru declarația de menținere a Cererii de divorț.

Certificatul de divorț se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data menținerii cererii de divorț, preciza Codruța SAVA, director general la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș.

L.B.

Lasă un comentariu