Vești bune de la Aeroportul “Transilvania” Târgu Mureș

Distribuie pe:

Astăzi se semnează contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de extindere a platformei de parcare a aeronavelor și extinderea terminalului pentru pasageri cu 8.000 mp

Ajutor de stat și buget, aprobate de consilierii județeni

Ieri, Consiliul Județean (CJ) Mureș a adoptat, în cadrul unei ședințe extraordinare, convocate de îndată, acordarea unui ajutor de stat, din Bugetul județului, pentru Aeroportul “Transilvania” Târgu Mureș. Prin aceeași hotărâre, CJ, în calitate de autoritate tulerară, a aprobat și bugetul de venituri și cheltuieli al aeroportului pentru anul 2023.

Astfel, Aeroportul “Transilvania” Târgu Mureș, va primi un ajutor de stat în valoare de 8.198.000 lei, din care: 4.000.000 lei în vederea acoperirii deficitului de finanțare înregistrat la activitatea de exploatare; 4.198.000 lei în vederea acoperirii deficitului de capital pentru finanțarea investițiilor aferente activității aeroportuare. De asemenea a fost aprobată suma de 4.395.000 lei pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, pe anul 2023, din care: 4.000.000 lei în vederea acoperirii deficitului de finanțare pentru activitatea de funcționare; 395.000 lei în vederea acoperirii deficitului de capital pentru finanțarea investițiilor aferente activităților neeconomice. Ajutorul de stat și sumele pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice se acordă în tranșe trimestriale.

Prin proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, Aeroportul “Transilvania” Târgu Mureș a prevăzut venituri totale în cuantum de 14.564.000 lei, respectiv o creștere cu 18% față de anul precedent 2022. Această creștere se datorează creșterii veniturilor proprii cu 20% în anul 2023 față de anul 2022 și a transferurilor din bugetul local al Județului Mureș pentru susținerea activităților neeconomice cu 32% în anul 2023 față de anul 2022. Creșterea veniturilor proprii a fost fundamentată pe creșterea numărului de pasageri deserviți de aeroport în anul 2023 cu 12% față de anul 2022, respectiv de la 177.342 pasageri îmbarcați în anul 2022 la 199.999 pasageri îmbarcați în anul 2023. Pentru anul 2023, aeroportul a estimat cheltuieli totale în cuantum de 13.622.000 lei, respectiv o creștere cu 17% față de anul 2022.

Investiții de 10 ori mai mari decât anul trecut

Pentru anul 2023, Regia a prevăzut efectuarea de cheltuieli pentru investiții în valoare totală de 447.466.000 lei, reprezentând o creștere de 10,7 ori față de sumele aprobate pentru anul 2022, din care: 441.834.000 lei reprezintă contravaloarea obiectivelor de investiții cuprinse în Master Planul General de Transport al României. Principala sursă

de finanțare a investițiilor în anul 2023 (97,88%) o reprezintă fondurile nerambursabile europene, în cuantum de 437.998.000 lei, conform proiectelor cu finanțare nerambursabilă prin POIM 2014-2020, depuse de Regie la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, din care pentru două proiecte au fost semnate contractele de finanțare în data de 18.01.2022, iar 3 proiecte sunt în evaluare la Direcția Generală Programe Europene Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Tot ieri, consilierii județeni au aprobat două proiecte de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Modernizarea Aeroportului Transilvania Târgu Mureș și includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport”, care conține obiectivele: extindere platformă de parcare aeronave și extindere Terminal de pasageri existent și respectiv privind actualizarea unor date de proiect pentru “Modernizarea Aeroportului «Transilvania» Târgu Mureș.

În 18 ianunarie 2022 au fost semnate două contracte cu finanțare nerambursabilă în cadrul POIM. Primul proiect se referă la achiziționarea de echipamente de securitate aeroportuare și construirea remizei PSI, proiect în valoare 20,1 milioane de lei. Acesta se află în curs de implementare. Echipamentele pentru siguranța aeroportuară au fost deja achiziționate, iar în 10 ianurie 2023 a fost dat ordinul de începere a lucrărilor la remiza PSI.

Al doilea proiect se referă la modernizarea aeroportului prin extinderea platformei de parcarea aeronavelor, cu 7.700 mp, extinderea terminalului pentru pasageri cu 8.000 mp. Proiectul are o valoare de 128,7 milioane de lei și a fost demarată licitația pentru realizarea Proiectului Tehnic și execuției. Contractul se va semna astăzi.

Pe lângă aceste proiecte au mai fost depuse trei dosare pentru finanțare în vederea: extinderii pistei de decolare - aterizare, în valoare de 98 milioane lei; extindere terminal etapa II (partea opusă proiectului aflat deja în derulare și amintit mai sus), în valoare de 146 milioane de lei; achiziționare echipamente pentru siguranță pentru noul terminal din faza II, în valoare de 30 milioane de lei. (D.B.)

Dragoș Bardoși

Lasă un comentariu