Ne-am interesat pentru dumneavoatră - Încetarea valabilității domiciliului/reședinței

Distribuie pe:

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș, a adus, recent, la cunoștința persoanelor interesate informații cu privire la situațiile în care, din oficiu sau la solicitarea scrisă a proprietarului unui imobil, poate înceta valabilitatea domiciliului/reședinței unei persoane care nu mai locuiește efectiv la adresă, în conformitate cu prevederile art. 62 alin. 1 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil: În situația în care proprietarul unui imobil sesizează, în scris, personalul Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor (S.P.C.E.P.) cu privire la faptul că o persoană fizică, ce are înscris în actul de identitate domiciliul sau reședința la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuiește la această adresă, se solicită efectuarea de verificări în teren de către structura teritorială a Poliției Române; În cazul sesizării din oficiu cu privire la faptul că o persoană fizică nu mai locuiește la adresa cu care figurează înregistrată în Registrul național de evidență a persoanelor (R.N.E.P.), lucrătorii de evidență solicită lucrătorilor de poliție efectuarea de verificări în teren în condițiile menționate mai sus. Dacă în urma verificărilor se constată faptul că persoana în cauză nu mai locuiește la adresa declarată ca domiciliu/reședință, lucrătorul de la S.P.C.E.P. efectuează mențiuni în R.N.E.P. cu privire la încetarea valabilității mențiunii privind domiciliul/reședința.

Actul de identitate al persoanei aflate în una dintre situațiile prevăzute anterior se anulează de către lucrătorii cu atribuții pe linie de evidență a persoanelor cu efectuarea mențiunii aferente în R.N.E.P.

Atunci când persoana aflată într-una dintre situațiile amintite anterior nu poate fi identificată pentru anularea actului de identitate, se efectuează în R.N.E.P. mențiunea corespunzătoare anulării și cea privind necesitatea reținerii documentului la momentul legitimării, în vederea transmiterii către instituția emitentă.

Dacă sesizarea cu privire la faptul că fostul proprietar are înscris în actul de identitate domiciliul sau reședința la adresa imobilului proprietatea sa este făcută, în scris, de actualul proprietar al unui imobil, personalul S.P.C.E.P., lucrătorul de la S.P.C.E.P. efectuează mențiuni în R.N.E.P. cu privire la încetarea valabilității mențiunii privind domiciliul, în baza documentului cu care se face dovada proprietății, preciza Codruța SAVA, director general la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș.

L.O.

Lasă un comentariu