În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, Înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor

Distribuie pe:

Programului Național de Cadastru și Carte Funciară are ca scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Finanțarea se asigură din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, din fonduri europene nerambursabile (prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 - 2020) și din bugetul local al primăriilor.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Acesta completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 - cofinanțare de la bugetul de stat.

La nivel național, pe o suprafață de aproximativ 7 milioane de hectare din 2.388 de unități administrativ-teritoriale (UAT), Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților. Lucrările, realizate atât la nivelul întregii localități (în 524 de UAT-uri), cât și pe sectoare cadastrale, sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), precizează Serviciul Comunicare din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

L.O.

Lasă un comentariu