Inventatorul, națiunea și... ambasadorul

Distribuie pe:

* “Cu cât lucrez mai mult cu puterile Naturii, cu atât simt mai mult bunăvoința lui Dumnezeu față de om și sunt mai aproape de marele adevăr că totul este dependent de Creatorul și Susținătorul etern. Misterul vieții este cu siguranță cea mai persistentă problemă pusă vreodată de mintea omului. Nu există nicio îndoială că, de când umanitatea a început să gândească, s-a ocupat cu problema originii și a viitorului său - care este, fără îndoială, problema vieții. Incapacitatea științei de a rezolva este absolută. Acest lucru ar fi cu adevărat înspăimântător, dacă nu ar exista credința. Știința singură este incapabilă să explice multe lucruri și mai presus de toate, cel mai mare dintre mistere - misterul existenței noastre. Eu cred în Dumnezeu nu pentru că sunt de credință catolică, ci și ca om de știință. Sunt mândru că sunt creștin. Natura - expresia voinței lui Dumnezeu - cuprinde valorile eterne ideale: adevărul, frumusețea, binele, unitatea armonioasă a culorilor, liniilor, sunetelor, armonia emoțiilor și a voinței care formează binele care, fiind expresia supremă a Creatorului Etern și Suprem, îl aduce pe om la desăvârșire și ne determină să căutăm perfecțiunea absolută”.

Guglielmo Marconi (1874-1937), fizician, inventator, antreprenor. A primit Premiul Nobel pentru fizică în 1990 pentru invenția primului sistem de succes al telegrafiei fără fir. El este inventatorul radioului; opera sa revoluționară a făcut posibilă comunicațiile electronice ale lumii moderne.

***

* “Națiunea română nu dorește a stăpâni peste alte națiuni, dar nici să fie stăpânită de altele. Cel mai prețios dar al unei națiuni este dreptul de a guverna după cum voiește; apoi dreptul de a respinge orice putere de agresiune nedreaptă de afară și are dreptul dezvoltării libere și întregi a tuturor facultăților sale, atâta timp cât nu vor fi stricătoare intereselor celorlalte națiuni” (A se vedea impunerea din afară cu privire la unele legi care n-au nimic cu tradițiile, credința și specificul nostru, românesc).

Dimitrie Bolintineanu (1819-1872), om politic, diplomat, poet român din generația de la 1848, bun patriot.

***

* “Un ambasador lua masa adesea într-un restaurant din Paris, împreună cu mai mulți oameni ce se declarau atei. Conversația acestora se învârtea în jurul Bibliei pe care o criticau în fel și chip. Într-o zi, ambasadorul le ceru voie să le citească dintr-o carte foarte veche, pe care zicea că a găsit-o la anticar. Ascultătorii au fost încântați de măreția gândirii și simțirii, exprimate de necunoscutul autor. Atunci ambasadorul le spuse. «Aceasta este pagina din Biblie pe care o criticați fără s-o cunoașteți. Întreaga Biblie este la înălțimea paginii care v-a stors admirația» (Am putea spune cu Sf. Scriptură... «Vă rătăciți neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu (Matei cap. 22, vers. 29)»“.

P.S. Deuteronomul cap 30, vers. 15-18: “Iată, eu astăzi ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul, poruncindu-ți astăzi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, și să împlinești poruncile Lui, hotărârile Lui și legile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și să te binecuvânteze Domnul Dumnezeul tău pe pământul pe care îl vei stăpâni. Iar de se va întoarce inima ta și nu vei asculta, ci te vei lăsa ademenit și te vei închina la alți dumnezei și vei sluji lor, vă dau de știre astăzi că veți pieri și nu veți trăi mult în pământul în care Domnul Dumnezeu ți l-a dat”.

Cu dragoste creștină,

părintele ILIE

Lasă un comentariu