Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la 31 august, obligați să îi înscrie în clasa pregătitoare

Distribuie pe:

Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar. Astfel, părinții ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august, inclusiv, au obligația de a-i înscrie în clasa pregătitoare.

Proiectul prevede și că părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Totodată, părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru următorul an școlar sau ai celor al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță - în grupa mare.

Calendarul înscrierii în învățământul primar (2024-2025)

* 11 aprilie - 14 mai are loc depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

* 14-17 mai are loc procesarea cererilor-tip de înscriere și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

* 20-27 mai este programată procesarea cererilor-tip prin care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

* 28 mai are loc repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri, și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea la școala de circumscripție.

* 29 mai are loc afișarea candidaților înmatriculați și a numărului de locuri libere.

* începând cu 30 mai - comunicarea procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, după prima etapă de înscriere.

* 31 mai - 7 iunie are loc depunerea/transmiterea

cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

* 10-14 iunie este programată validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

* 17-21 iunie are loc procesarea cererilor-tip de înscriere, iar în 21 iunie vor fi afișate listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

* 2-6 septembrie vor fi soluționate de către inspectoratul școlar cererile părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ.

Ministerul Educației a mai făcut câteva precizări privind a doua etapă de înscriere:

* cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ la care există locuri disponibile după încheierea primei etape de înscriere.

* părinții completează, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri disponibile.

* validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua de înscriere.

(Foto: Pixabay.com)

Lasă un comentariu