ACTIVITATI DESFASURATE DE SERVICIUL CONTROL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII - AFISAJ STRADAL, CONTROL COMERCIAL SI PROTECTIA MEDIULUI, IN PERIOADA 7„23 IULIE 2014

Distribuie pe:

LUCRARI DE CONSTRUCTII
NEAUTORIZATE

Cadrele Biroului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal
au efectuat 25 de controale, la diverse obiective de pe
raza municipiului Targu-Mures, in urma acestor actiuni
depistandu-se 4 lucrari executate fara "Autorizatie de
construire�. Dupa intreprinderea unor demersuri specifice
au fost identificati investitorii, beneficiarii sau executantii
acestora, fiind sanctionati contraventional cu amenzi in
cuantum de 4.000 de lei, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 50/1991 - republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, dispunandu-se totodata "intrarea in legalitate�.
Edificativ este cazul unei societati comerciale care a
executat lucrari de supraetajare si amenajari interioare,
fara obtinerea in prealabil a "Autorizatiei de construire�,
motiv pentru care a fost sanctionata contraventional cu
amenda in valoare de 1.000 de lei, in temeiul art. 26, lit. a
din legea sus-mentionata, fiind somata, concomitent, sa
opreasca lucrarile pana la indeplinirea conditiilor legale.
De asemenea, in acest interval, personalul biroului a
instrumentat 19 sesizari primite de la cetateni, luandu-se
masurile adecvate celor constatate la fata locului, sens in
care au fost emise trei somatii pentru stoparea lucrarilor,
pana la clarificarea situatiilor respective.

NEREGULI
CONSTATATE
LA COMERCIANTI

In perioada de referinta, personalul Biroului Control
Comercial a derulat actiuni de control la 55 de comercianti
care isi desfasoara activitatea pe domeniul public, in Piata
"Libertatii� sau in Piata "1848�.
Verificarile privind respectarea prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 99/2000*, Legii nr. 12/1990*, HCL nr. 124/2004 si
HCL nr. 39/2007, au relevat faptul ca 4 comercianti functionau
fara Autorizatie de Alimentatie Publica/Aviz de functionare,
7 agenti economici nu aveau afisate preturile produselor
expuse spre vanzare, iar 9 societati comerciale isi
desfasurau activitatea fara a detine Autorizatie provizorie
pentru terasa amplasata in fata unitatii.
Pentru neregulile enumerate anterior au fost incheiate
20 de procese-verbale de constatare a contraventiilor,
fiind de asemenea sanctionati si 4 agenti economici care
comercializau alte produse decat cele inscrise in
certificatul de producator sau nu detineau documente
justificative de provenienta a marfii, aplicandu-se amenzi
in cuantum de 15.000 lei.

ABATERI DE LA NORMELE
PRIVIND SALUBRITATEA
SI MENTINEREA ESTETICII
MUNICIPIULUI

Urmarind modalitatile de respectare, de catre persoanele
juridice, a normelor legale impuse de HCL nr. 20/2008 �
modificata, cu privire la obligatia de a asigura buna
gospodarire a imobilelor, precum si cele referitoare la
conditiile de depozitare si colectare a deseurilor menajere,
personalul Compartimentului Protectia Mediului a intreprins
18 controale la diferiti agenti economici cu puncte de lucru
in cartierul "Unirii�, 6 dintre acestia fiind invitati la sediul
institutiei pentru clarificarea situatiei, iar 5 contravenienti au
fost sanctionati cu amenda cuprinsa intre 100 si 300 de lei.
Agentii din cadrul compartimentului au solutionat
5 sesizari primite din partea cetatenilor, in urma investigatiilor
operative fiind identificate si sanctionate doua
persoane care nu au respectat interdictia de a detine in
crestere si intretinere animale domestice care prin zgomote
si mirosuri pot deranja vecinii, in interiorul zonei de
protectie instituita prin HCL nr. 265/2010.

VALENTIN-CONSTANTIN BRETFELEAN,
director executiv, Politia Locala Targu-Mures

Lasă un comentariu