Bursele pentru medicii si farmacistii rezidenti pot fi platite si de directiile de sanatate publica

Distribuie pe:

In Monitorul Oficial nr. 513, din
9 iulie 2014, a fost publicat Ordinul
ministrului Sanatatii nr. 822/2014,
care stabileste ca bursele de
rezidentiat pentru medici si
farmacisti, introduse din acest an,
vor fi platite, in anumite conditii,
de alte autoritati decat cele
prevazute de legislatia in vigoare.
Reamintim ca, incepand cu 1
ianuarie 2014, medicii si farmacistii
rezidenti cu un salariu lunar brut
mai mic de 3.000 de lei, care nu
include drepturile aferente
garzilor, beneficiaza de o bursa de
rezidentiat, in cuantum lunar de
670 lei, care nu face parte din
salariul brut, nu este supusa
impozitului pe venit si nu constituie
baza de calcul pentru contributiile
de asigurari sociale de
stat, asigurari pentru somaj,
asigurari sociale de sanatate sau
pentru accidente de munca si boli
profesionale. Bursele de rezidentiat
se plateau de unitatile
angajatoare din subordinea autoritatilor
publice, care primeau
sumele solicitate prin cerere de
finantare, pe baza de contract cu
directiile de sanatate publica.
Noul act normativ prevede ca,
in situatia in care aceste unitati
se afla in incapacitate de plata,
bursa de rezidentiat va fi platita de
catre directia de sanatate publica
pe a carei raza teritoriala se afla
unitatile respective.
Plata se va face pe baza actului
aditional la contractul privind
sumele aferente platii bursei de
rezidentiat, incheiat intre unitatea
sanitara angajatoare respectiva cu
directia de sanatate publica judeteana
si a listei nominale a rezidentilor
care beneficiaza de bursa.
Directia de sanatate publica efectueaza
plata bursei de rezidentiat pe
durata starii de incapacitate de
plata a unitatii sanitare angajatoare
si transmite acesteia dovada de
efectuare a platii.
De bursa de rezidentiat beneficiaza medicii rezidenti, medicii
dentisti rezidenti si farmacistii
rezidenti care au incheiate contracte
individuale de munca pe
durata determinata sau nedeterminata
cu unitatea sanitara si cei
care isi reiau activitatea ca
urmare a incetarii situatiilor de
suspendare a contractului individual
de munca. In plus, de bursa
beneficiaza si medicii rezidenti,
medicii dentisti rezidenti si farmaci
stii rezidenti care efectueaza
programul de pregatire in a doua
specialitate si care sunt incadrati
in baza unui contract individual de
munca in functia de medic
rezident, medic dentist rezident
sau farmacist rezident.

Lasă un comentariu