Atentie! Solicitarea despagubirilor pentru autoturismele Dacia se adreseaza BRD!

Distribuie pe:

In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare
(16 mai 2014, data publicarii in Monitorul Oficial) a
HG nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice
si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru
persoanele fizice care au constituit depozite la Casa
de Economii si Consemnatiuni C.E.C. � S.A. in vederea
achizitionarii de autoturisme, precum si pentru punerea
in executare a hotararilor judecatoresti, deponentii
CEC, mostenitorii acestora sau imputernicitii
desemnati se vor putea prezenta in orice agentie BRD
pentru depunerea unei cereri, impreuna cu documentele
doveditoare ale sumei depuse sau transferate,
dupa caz: originalul cec-ului cu suma limitata si
(sau) originalul dovezii eliberate de banca in
momentul transferului sumelor de la CEC la BRD, in
vederea constituirii dosarelor de despagubire.
Potrivit unui comunicat de presa al BRD, la dosar
vor fi necesare o declaratie notariala pe proprie
raspundere, in care sa se declare faptul ca nu s-a
incasat despagubirea pana la data declaratiei, sa
se ateste faptul ca suma transferata la BRD nu a
fost afectata in niciun fel pana la data declaratiei si
ca persoana in cauza este de acord cu prelucrarea
datelor personale si transferul acestora catre
Ministerul Finantelor Publice sau orice alta autoritate
sau entitate implicata, un act de identitate valabil,
un act care atesta calitatea de mostenitor sau
procura notariala speciala, care atesta calitatea de
imputernicit (in original). In cazul celor care au
obtinut o hotarare judecatoreasca executorie care
prevede o suma pe care statul roman, prin Ministerul
Finantelor Publice (MFP), a fost obligat sa o achite,
acestia trebuie sa se adreseze direct MFP, pentru a
depune o cerere si copia legalizata de instanta
judecatoreasca emitenta dupa hotararea judecatoreasca
executorie.
"Emisiunea de titluri de stat pentru plata despagubirilor
va avea loc la data de 4 august 2014, cu
scadenta in data de 3 septembrie 2014. Persoanele
fizice care au dreptul la despagubire se vor putea
prezenta la banca, in vederea punerii la dispozitie a
sumelor cuvenite, incepand cu prima zi bancara
imediat urmatoare datei scadentei emisiunii de titluri
de stat, respectiv 4 septembrie 2014. Termenul de 30
zile de la data intrarii in vigoare a HG pentru depunerea
cererilor de inscriere nu este un termen de decadere
din drepturi si nu afecteaza dreptul la despagubire
acordata de Statul Roman. Deponentii vor putea
depune dosare si ulterior, urmand a primi despagubiri
prin viitoare emisiuni de titluri de stat�, mai precizeaza
BRD � Groupe Soci�t� G�n�rale.

Lasă un comentariu