CONVOCATOR

Distribuie pe:

Grupul de membri fondatori ai Asociatiei "Grupul de
Actiune Locala Zona Montana Mures�, format din 1/3
din membrii fondatori, convoaca, in conformitate cu
prevederile art. 26, alin 4, din statutul asociatiei "Grupul
de Actiune Locala Zona Montana Mures�, cu sediul in
jud. Mures, oras Sovata, str. Principala nr. 155, si a
OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, republicata,
cu modificarile ulterioare, Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor, in data de 18 martie 2014, ora 16.00, la
restaurantul Hotelului Central din Reghin, str. Cosbuc
nr. 22, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Hotararea dizolvarii si lichidarii Asociatiei GAL Zona
Montana Mures, conform art. 25, pct. p) din statutul
Asociatiei.
In cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima
convocare, sedinta se convoaca pentru data de 19 martie
2014, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Lasă un comentariu