ANUNT DE PRESA

SC NEON & SIGN SRL

Reghin, str. Pandurilor 121 /A

cod 545300, Jud. Mures

tel.: 0040 265 514140 fax: 0040 265 514142

IMPLEMENTAREA SI CERTIFICAREA
SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL
SANATATII SI SIGURANTEI OCUPATIONALE
CONFORM CU STANDARDUL SR OHSAS
18001:2008 LA S.C. NEON & SIGN S.R.L.

1. Denumirea contractului: Contract de furnizare

2. Numar de referinta: Contract de finantare nr.1805/3322/252427
din 11.09.2013

3. Data publicarii anuntului: 22.02.2014

4. Autoritatea de management: Ministerul Economiei

5. Sursa de finantare a contractului:ajutor financiar nerambursabil
acordat de la bugetul de stat prin "Programul de crestere
a competitivitatii produselor industriale�

6. Obiectul si locul de implementare a contractului: achizitie
echipamente tehnologice: Lot I: Instalatie de captare si filtrare
praf; Instalatie de tip Low Vacuum. Lot II: Sistem de actionare
ferestre; Sistem pentru trapele de fum; Reghin, Str. Pandurilor, nr.
121/A, judetul Mures

7. Valoarea estimata: Lot I: 290.017 lei fara TVA; Lot II: 30.276 lei
fara TVA

8. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA sau EURO

9. In procesul de evaluare preturile vor fi evaluate
considerandu-se cursul RON/Euro comunicat de Banca Nationala
a Romaniei valabil in 17.02.2014;1 Euro= 4,4905 Ron

10. Criteriul de atribuire: cel mai scazut pret

11. Data limita pentru depunerea ofertei: 04.03.2014, ora 12:00

12. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 04.03.2014, ora 14:00,
la sediul S.C. NEON & Sign S.R.L.

13. Adresa la care se vor depune ofertele: S.C. NEON & Sign
S.R.L.,Str. Pandurilor, nr. 121/A, Reghin, judetul Mures

14. Locul si modul de obtinere al documentatiei de atribuire: la
sediul firmei din Str. Pandurilor, nr. 121/A, Reghin, judetul Mures

15. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de
achizitie: cerere de oferta

16. Limba de redactare a ofertei: limba romana si/sau engleza

17. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

Note: Detalii suplimentare puteti obtine de la: S.C. NEON &
SIGN S.R.L., Str. Pandurilor, nr. 121/A, Reghin, judetul Mures, telefon
0265/514140; fax 0265/514142, email: m.zileriu@neon-sign.ro,
persoana de contact: Monika Zileriu.

Lasă un comentariu