CONDITIILE IN CARE MEDICII SI FARMACISTII REZIDENTI PRIMESC BURSA LUNARA DE 670 DE LEI

Distribuie pe:

In Monitorul Oficial nr. 122, din 19 februarie a.c., au
fost publicate normele metodologice de aplicare a
OUG nr. 103/2013 privind acordarea bursei lunare de
670 de lei pentru medicii si farmacistii rezidenti, care
au salariu lunar brut mai mic de 3.000 lei (care nu
include drepturile aferente garzilor). Actul normativ,
intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial
(19 februarie a.c.), precizeaza ca bursa de rezidentiat
nu face parte din salariul brut, nu este supusa
impozitului pe venit si nu constituie baza de calcul
pentru contributiile de asigurari sociale de stat,
asigurari pentru somaj, asigurari sociale de sanatate
sau pentru accidente de munca si boli profesionale.

Beneficiari

De bursa de rezidentiat vor beneficia medicii
rezidenti, medicii dentisti rezidenti si farmacistii
rezidenti, aflati intr-una din urmatoarele situatii:
rezidentii pe locuri, care au incheiat contract
individual de munca pe durata determinata cu
unitatea sanitara; rezidentii pe post, care au incheiat
contract individual de munca pe perioada nedeterminata
cu unitatea sanitara si rezidentii care isi reiau
activitatea ca urmare a incetarii situatiilor de
suspendare a contractului individual de munca. In
plus, vor primi bursa si medicii rezidenti, medicii
dentisti rezidenti si farmacistii rezidenti care
efectueaza programul de pregatire in a doua
specialitate si care sunt incadrati in baza unui contract
individual de munca, in functia de medic rezident,
medic dentist rezident sau farmacist rezident.

Situatii in care bursa
nu se acorda

In schimb, nu vor beneficia de bursa de rezidentiat
medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti si
farmacistii rezidenti care au contractul individual de
munca suspendat de drept, in urmatoarele situatii:
concediu de maternitate; concediu pentru incapacitate
temporara de munca; indeplinirea unei functii
de conducere salarizate de sindicat si in cazul in care
salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului
de procedura penala. Totodata nu vor beneficia de
bursa cei care au contractul individual de munca
suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele
situatii: concediu pentru cresterea copilului in varsta
de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap,
pana la implinirea varstei de 3 ani; concediu pentru
ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani
sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni
intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
concediu paternal; concediu pentru formare profesionala;
participarea la greva sau au contractul
individual de munca suspendat din initiativa angajatorului,
in urmatoarele situatii: pe durata cercetarii
disciplinare prealabile, in conditiile legii; in cazul in
care angajatorul a formulat plangere penala impotriva
salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru
fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana
la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
Bursa nu se acorda nici in cazul in care potentialii
beneficiai au contractul individual de munca
suspendat din cauza absentelor nemotivate; au
contractul individual de munca suspendat, prin
acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru
studii sau pentru interese personale; alte cazuri de
suspendare a contractului individual de munca
prevazute de lege, precum si pe perioada in care se
efectueaza stagii de pregatire in afara Romaniei.

*

Bursa de rezidentiat se va plati separat de salariul
de rezident, dupa data de 20 a lunii curente pentru
luna anterioara.

Lasă un comentariu