CONVOCATOR

Distribuie pe:

Administratul unic al S.C. CLUB � 91 S.A., Tg.-Mures, prin
Decizia nr. 1 din 30.01.2014, convoaca Adunarea Generala a
Actionarilor de la S.C. CLUB � 91 S.A., in sedinta ordinara, la
sediul social din Tg.-Mures, P-ta Trandafirilor nr. 43, jud. Mures,
pentru data de 28.03.2014, ora 13.00, pentru toti actionarii
inregistrati in Registrul actionarilor la data de 15.02.2014 ca
data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Administratorului unic pe anul 2013.

2. Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori pe anul 2013.

3. Aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit si
pierderi, la 31.12.2013.

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

5. Prelungirea mandatului Administratorului unic.

6. Probleme diverse.

Documentele si materialele aferente ordinei de zi se afla la
sediul societatii, la dispozitia actionarilor, putand fi consultate
si completate de catre acestia, incepand cu data convocarii.

In cazul in care AGA convocata nu intruneste cvorumul
necesar, aceasta se reconvoaca pentru data de 29.03.2014, ora
13.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Lasă un comentariu