ANUNT PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL Sectorial

Distribuie pe:

"Cresterea Competitivitatii Economice�

Targu-Mures, 04.02.2014

SC MURES HIDRAULICI SRL, cu sediul in com. Livezeni, sat Livezeni, nr. 265/C, corp C2,
jud. Mures, deruleaza, incepand cu data de 31.10.2013, proiectul "DEZVOLTAREA
INTREPRINDERII S.C. MURES HIDRAULICI S.R.L. PRIN ACHIZITIONARE DE UTILAJE,
ECHIPAMENTE �, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza
contractului de finantare incheiat cu Ministerul Economiei, in calitate de Autoritate de
Management a Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice,
prin Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitate de Organism Intermediar
Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice�.

Valoarea totala a proiectului este de 1.886.544,84 lei, din care asistenta financiara
nerambursabila este de 915.887,07 lei.

Proiectul se implementeaza in localitatea Livezeni, com. Livezeni, pe o durata de 12 luni.
Obiectivul proiectului este dezvoltarea intreprinderii prin achizitionare de utilaj, folosind
potentialul endogen al regiunilor, investitia contribuind in acest fel la largirea clientelei,
a gamei de produse fabricate, a serviciilor prestate si la dezvoltarea economiei regionale
si locale si in acest fel la cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri, la
cresterea productivitatii si a calitatii serviciilor, la ridicarea la nivelul standardelor europene pentru a face fata cerintelor Pietei Unice - prin utilizarea unor noi tehnologii, echipamente.
Aceste obiective vor fi atinse prin: achizitionarea urmatoarelor echipamente: Strung cu
comanda numerica cu lungimea maxima de strunjire 1320 mm � 1 buc., Strung cu comanda
numerica cu lungimea maxima de strunjire 2100 mm � 1 buc., crearea a doua noi locuri de
munca si prin recalificarea, calificarea persoanelor angajate prin propriile surse pentru a
utiliza noile tehnologii, utilaje.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana contact: dl. TIMMERMAN AUGUSTINUS

Functie: administrator

TEL: 0265-255.282, MAIL: rjt@mureshidraulici.com, FAX: 0265-255.492

Lasă un comentariu