ANPR A EMIS PRIMELE TITLURI DE PLATA PENTRU DESPAGUBIREA FOSTILOR PROPRIETARI!

Distribuie pe:

Autoritatea Nationala pentru
Restituirea Proprietatilor (ANRP)
anunta ca, in 10 ianuarie a.c., a
inceput, in baza Legii nr. 165/2013,
emiterea titlurilor de plata pentru
beneficiarii dosarelor de despagubire
in cazul imobilelor preluate in
mod abuziv in perioada regimului
comunist, astfel incat fostii proprietari
isi vor primi in curand banii.

Platile, in maximum
175 de zile

Titlurile de plata, in cupoane speciale, se transmit
de ANRP, atat beneficiarilor, cat si Ministerului
Finantelor Publice (MFP), iar platile aferente titlurilor
se vor face de catre MFP, in termen de maxim 175 de
zile de la primirea acestora. MFP va comunica fiecarui
beneficiar o instiintare privind virarea sumei prevazute
in titlul de plata, iar beneficiarii se vor prezenta la
unitatile CEC Bank si vor solicita retragerea in numerar
sau prin virament a sumelor consemnate. "Titlurile de
plata vor fi procesate in ordinea cronologica a primirii
lor de la ANRP si in limita creditelor bugetare deschise
cu aceasta destinatie. Apoi, MFP va deschide un cont
de consemnari speciale la CEC Bank, in care va vira
sumele aferente titlurilor de plata emise. Totodata, va
comunica bancii tabelul centralizator al sumei virate,
care va cuprinde datele de identificare si suma
consemnata pentru beneficiarii titlurilor de plata.
Ulterior, banca va emite electronic, in mod individual,
recipise de consemnare speciala pe numele
beneficiarilor, iar Finantele vor comunica, in scris,
fiecarei persoane in parte, la adresa
de domiciliu sau la sediul social
(in cazul persoanelor juridice) o
instiintare privind virarea sumei
prevazute in titlul de plata�, se
precizeaza in Ordinul MFP nr. 1.857/2013.

Lista beneficiarilor,
pe site-ul ANPR

Persoana fizica sau juridica indicata se prezinta la
orice unitate bancara CEC Bank si solicita retragerea
in numerar sau prin virament a sumelor consemnate,
pe baza urmatoarelor acte: actul de identitate valabil
in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de
inmatriculare la Registrul Comertului in cazul
persoanelor juridice, in original si procura speciala
autentificata, certificat de mostenitor si alte
documente legale, dupa caz, in original si copie;
originalul titlului de plata primit de la ANRP (acesta se
va retine de catre banca); ordinul de retragere
numerar sau ordinul de plata (dispozitia de transfer
pentru platile prin virament, care se pun la dispozitie
de catre banca). Sumele consemnate la banca nu
sunt purtatoare de dobanzi, iar pentru administrarea
acestora nu se percep comisioane.
Cei interesati au posibilitatea sa consulte lista
completa a fostilor proprietari de imobile nationalizate
pe numele carora s-au emis deja titluri de plata, pe
site-ul Autoritatii Nationale pentru Restituirea
Proprietatilor: www.anpr.gov.ro/Relatii cu publicul/
Titluri de plata emise.

1 comentariu

Lasă un comentariu