Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov

Distribuie pe:

COMUNICAT

privind derogarea de la scadenta
uzuala a obligatiilor fiscale (data de 25),
pentru luna decembrie

Tinand cont de perioada sfarsitului de an, in care sunt prevazute prin
legislatia muncii un numar mai mare de zile nelucratoare decat in alte perioade,
prin O.U.G. nr. 84 / 2012 s-a modificat si completat O.G. nr. 92/2003 republicata,
privind Codul de procedura fiscala, prin introducerea art. 111^1 care
reglementeaza prevederi speciale privind scadenta si declararea creantelor
fiscale.

Astfel, prin derogare de la scadenta si termenul de declarare de 25 a lunii
urmatoare, "creantele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor
legi care le reglementeaza, scadenta si termenul de declarare se implinesc
la 25 decembrie sunt scadente si se declara pana la data de 21 decembrie.
In situatia in care data de 21 decembrie este zi nelucratoare, creantele fiscale
sunt scadente si se declara pana in ultima zi lucratoare anterioara datei de
21 decembrie.�

In anul 2013, ziua de 21 decembrie fiind nelucratoare (sambata), scadenta
obligatiilor fiscale care era in mod obisnuit data de 25, se implineste in
data de 20 decembrie 2013 (vineri).

Neindeplinirea in termen a obligatiilor declarative de catre contribuabili,
persoane fizice sau juridice, constituie contraventie si se sanctioneaza
potrivit art. 219-223 din Codul de procedura fiscala, dupa caz, iar neplata in
termen a obligatiilor fiscale atrage perceperea de dobanzi de 0,04% pe zi de
intarziere si de penalitati de 0,02% pe zi de intarziere, incepand cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta (in speta, 21 decembrie 2013) si pana la
data stingerii sumei datorate inclusiv.

BIROU DE COMUNICARE,
RELATII PUBLICE SI MASS MEDIA

Lasă un comentariu