COMUNICAT AL DIRECTIEI NATIONALE ANTICORUPTIE

Distribuie pe:

Cu referire la modificarea articolului care defineste
notiunea de "functionar�, prevazuta in Codul Penal
(atat in Codul Penal in vigoare - art. 147, cat si in Noul
Codul Penal ce va intra in vigoare in 2014 - respectiv
art. 175), in sensul exceptarii de la dispozitiile
mentionate a unor categorii distinct definite, Biroul
de Informare si Relatii Publice al Directiei Nationale
Anticoruptie este abilitat sa transmita urmatorul
punct de vedere:

La data de 10 decembrie 2013, plenul Camerei
Deputatilor a adoptat urmatoarea modificare la Codul
Penal: Art. 147 (in varianta de dinainte de modificare):
Functionar public si functionar - (1) Prin "functionar
public� se intelege orice persoana care exercita
permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum
a fost investita, o insarcinare de orice natura,
retribuita sau nu, in serviciul unei unitati dintre cele
la care se refera art. 145; (2) Prin "functionar� se
intelege persoana mentionata in alin. 1, precum si
orice salariat care exercita o insarcinare in serviciul
unei alte persoane juridice decat cele prevazute in
acel alineat. Art. 147 (in varianta de dupa modificare),
se introduce urmatorul alineat: "Sunt exceptati de la
dispozitiile art. 147, presedintele Romaniei, deputatii
si senatorii, precum si persoanele care isi desfasoara
activitatea in cadrul unei profesii liberale, in baza
unei legi speciale si care nu sunt finantati de la
bugetul de stat, acestia raspunzand penal, civil sau
administrativ in conformitate cu dispozitiile legilor
speciale in baza carora isi desfasoara activitatea,
precum si cu dispozitiile dreptului comun, cu
respectarea dispozitiilor prezentului alineat�.
Directia Nationala Anticoruptie considera ca, prin
aceasta modificare, categoriile mentionate - presedintele
Romaniei, deputatii si senatorii, precum si persoanele
care isi desfasoara activitatea in cadrul
unei profesii liberale, in baza unei legi speciale si
care nu sunt finantati de la bugetul de stat - nu vor
mai putea fi cercetate si sanctionate pentru
infractiuni comise in exercitarea atributiilor care
deriva din aceasta calitate. De exemplu,
presedintele Romaniei, senatorii si deputatii,
avocatii, notarii, executorii judecatoresti nu vor mai
putea fi cercetati si sanctionati pentru infractiuni
de coruptie si infractiuni asimilate celor de coruptie,
cum ar fi luarea de mita si abuzul in serviciu.
De asemenea, inculpatii trimisi in judecata, in
calitatile sus mentionate, ar putea sa fie achitati,
iar cei aflati in executarea pedepselor privative de
libertate ar putea fi pusi in libertate. Mentionam ca,
pe rolul instantelor de judecata, se afla in curs de
judecare sau in executarea pedepselor un numar de
28 de parlamentari, in cauze instrumentate de DNA.
Prin aceasta modificare, legislatia romana va intra
in contradictie flagranta cu dispozitiile conventiilor
internationale anticoruptie pe care Romania le-a
ratificat in anul 2002, respectiv 2004: Conventia
penala impotriva coruptiei a Consiliului Europei si
Conventia ONU asupra coruptiei. Ambele Conventii
cer statelor parti ca in incriminarea coruptiei sa dea
o definitie cat mai cuprinzatoare categoriilor
functionarilor. Concret, coruptia membrilor forurilor
legiuitoare este in mod expres reglementata in aceste
doua Conventii.

Or, prin scoaterea acestor categorii din sfera de
reglementare, Romania se va afla in situatie de
neconformitate si cu standardele de cooperare
judiciara internationala, nemaifiind in masura sa
execute cereri de asistenta judiciara in materie penala
cu referire la aceste categorii de persoane, atunci
cand se aplica regula dublei incriminari. De asemenea,
prin acelasi act, Plenul Camerei Deputatilor
a modificat si regimul prescriptiei raspunderii penale,
in sensul reducerii termenului de prescriptie speciala.
Cu referire la modificarea unui alt articol din Codul
Penal, respectiv cel privind conflictul de interese,
adoptat de Plenul Camerei Deputatilor tot in cursul
zilei de 10 decembrie 2013, Directia Nationala
Anticoruptie considera ca noua prevedere restrange
in mod nejustificat aplicabilitatea conflictului de
interese la anumite categorii de persoane care
indeplinesc un serviciu public. Astfel, de exemplu,
primarii ies de sub incidenta acestui articol si, prin
urmare, vor putea sa acorde contracte finantate din
bani publici sau din fonduri europene propriilor rude.
In prezent, pe rolul instantelor de judecata, pentru
diferite infractiuni, in cauze care au fost instrumentate
de DNA, se afla peste 100 de primari si viceprimari.

BIROUL DE INFORMARE sI RELATII PUBLICE

Lasă un comentariu