DE LA POLITIA LOCALA TARGU-MURES

Distribuie pe:

ACTIVITATI DESFASURATE
DE SERVICIUL CONTROL DISCIPLINA
IN CONSTRUCTII
SI AFISAJ STRADAL, CONTROL
COMERCIAL SI PROTECTIA MEDIULUI
IN PERIOADA 5 - 18 NOIEMBRIE

LUCRARI DE CONSTRUCTII NEAUTORIZATE

Cadrele Biroului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal au
efectuat 24 verificari, pe linia disciplinei in constructii, la diverse santiere
de pe raza municipiului Targu-Mures. Ca urmare a controalelor executate,
au fost depistate trei obiective unde se realizau lucrari neautorizate.
Dupa intreprinderea unor activitati specifice, au fost identificati investitorii,
beneficiarii si/sau dupa caz, executantii acestora, fiind sanctionati, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 � republicata, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aplicandu-se amenzi in
valoare de 3 000 lei, dispunandu-se totodata oprirea imediata a lucrarilor,
precum si efectuarea demersurilor necesare pentru a intra in legalitate.
In perioada de referinta s-au inregistrat 22 sesizari de la diversi
cetateni, la care personalul din cadrul Biroului Disciplina in Constructii
si Afisaj Stradal a executat verificari, a dispus masuri pe cale de
consecinta si a raspuns in scris petentilor.

LIPSA AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE
SI NERESPECTAREA ORARULUI
DE FUNCTIONARE APROBAT

Biroul Control Comercial a realizat controale specifice, conform
programului de activitate lunar, la 61 comercianti avand puncte de
lucru in Piata "Cuza Voda�, precum si pe strada Cuza Voda, avandu-se
in vedere verificarea respectarii prevederilor O.G. 99/2000*, a H.C.L. nr.
124/2004 si a H.C.L. nr. 39/2007.
Contextual, s-au aplicat 7 sanctiuni contraventionale cu amenda, in
cuantum de 4 200 lei, intrucat agentii economici nu detineau avizul/
autorizatia de functionare sau nu respectau orarul de functionare
aprobat de autoritatea publica locala. De asemenea, a fost sanctionata
si o societate care comercializa diverse produse fara a avea afisate
preturile acestora.

ABATERI DE LA NORMELE PRIVIND SALUBRITATEA
SI MENTINEREA ESTETICII MUNICIPIULUI

Urmarind modalitatile de respectare, de catre persoanele juridice, a
normelor legale impuse de HCL nr. 20/2008 � modificata, cu privire la
obligatia de a asigura buna gospodarire a imobilelor, precum si cele
referitoare la conditiile de depozitare si colectare a deseurilor menajere,
personalul Compartimentului Protectia Mediului a intreprins 7 controale
la diferiti agenti economici cu puncte de lucru in cartierul Dambul
Pietros, sens in care trei contravenienti au fost sanctionati intrucat nu
detineau contract cu firma de salubrizare abilitata.
Agentii din cadrul compartimentului au solutionat 7 sesizari primite
din partea cetatenilor, in urma investigatiilor operative fiind
identificate si sanctionate 7 persoane fizice care nu au respectat
interdictia stationarii si parcarii autovehiculelor pe spatiul verde,
instituita prin HCL 197/2007 M.

VALENTIN-CONSTANTIN BRETFELEAN,
director executiv Politia Locala Targu-Mures

Lasă un comentariu