ELIBERAREA EXTRASELOR MULTILINGVE ALE ACTELOR DE STARE CIVILA

Distribuie pe:

Informam pe aceasta cale cetatenii judetului despre
faptul ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608
din 30.09.2013 a aparut H.G. nr 727 privind aprobarea
Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor
Conventiei nr.16 a Comisiei Internationale de Stare Civila
referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor
de stare civila, semnata la Viena, la 8 septembrie 1976.
Actul normativ a intrat in vigoare la 1 noiembrie 2013.

Ce sunt extrasele multilingve
si cine le va elibera?

Dupa 31 octombrie 2013, data intrarii in vigoare a actului
normativ, ofiterii de stare civila de la nivelul primariilor/
serviciilor publice comunitare locale de evidenta a
persoanelor (S.P.C.L.E.P.) vor avea competenta de a elibera
solicitantilor, extrase multilingve ale actelor de nastere,
casatorie sau deces completate in limba romana, in baza
datelor care sunt inscrise in registrele de stare civila.
Acestea sunt documente cu aceeasi putere doveditoare
ca si certificatele de stare civila (certificate de nastere,
casatorie si deces) si se folosesc de catre titulari si
persoanele indreptatite in fata autoritatilor straine din statele
parti la Conventie (Germania, Austria, Belgia, Spania, Franta, Grecia,
Italia, Luxemburg, Tarile de Jos-Olanda, Aruba, Antilele
Olandeze, Portugalia, Elvetia, Turcia, Iugoslavia si Romania).
Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia pentru Evidenta
Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti va asigura
tiparira extraselor multilingve, iar institutia noastra va asigura
aprovizionarea celor 102 UAT cu formulare, contra cost.

Unde se pot folosi extrasele multilingve?

Extrasele multilingve eliberate de autoritatile romane pot fi
folosite de catre cetatenii romani aflati in strainatate, inclusiv
in fata misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei,
cu exceptia situatiei cand necesitatea prezentarii certificatului
de stare civila in original in fata acestor autoritati este
prevazuta in mod expres prin dispozitiile legale.

Cine poate cere, unde si cui i se elibereaza
extrasele multilingve?

Cererea (tip) privind eliberarea extrasului multilingv poate
fi adresata Serviciului public comunitar local de evidenta a
persoanelor ori, dupa caz, primariei unitatii administrativteritoriale
(starea civila):

1. care are in pastrare actul de stare civila,

2. de la locul de domiciliu/resedinta al solicitantului.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civila privind
nasterea si/sau casatoria se elibereaza titularilor sau
reprezentantilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve
ale actelor de stare civila privind decesul se elibereaza
membrilor familiei ori altor persoane indreptatite. Extrasele
multilingve se pot elibera si altor persoane imputernicite prin
procura speciala.
La cerere, solicitantilor li se elibereaza concomitent mai
multe extrase multilingve completate in baza aceluiasi act
de stare civila.

Conditii de legitimare a cetatenilor la solictarea de
eliberare a unui extras multilingv:

- cetatenii romani cu domiciliul in Romania se vor legitima
cu actul de identitate aflat in termen de valabilitate;

- minorii in varsta de peste 14 ani, detinatori sau nu ai unui
act de identitate, au dreptul sa solicite si sa primeasca
extrase multilingve de nastere sau de casatorie in nume
propriu, asistati, dupa caz, de unul dintre parinti sau de
tutore, care semneaza cererea tip;

- cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ai
Confederatiei Elvetiene ale caror acte de stare civila sunt
inregistrate in Romania se legitimeaza cu documente de
identitate eliberate de statele ai caror cetateni sunt sau cu
pasaport, aflate in termen de valabilitate;

- cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si strainii
ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in Romania se
legitimeaza cu pasaport valabil;

- apatrizii ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in
Romania se legitimeaza cu permis de sedere temporar sau
pe termen lung ori, dupa caz, cu pasaport aflat in termen de
valabilitate, emis in baza Conventiei privind statutul
apatrizilor, adoptata la New York la 28 septembrie 1954, la
care Romania a aderat prin Legea nr. 362/2005.

Termen de solutionare a cererilor: maximum 30 de zile de
la data depunerii cererii.

Director executiv,

Lasă un comentariu