Asociatia Grupul de Actiune Locala Dealurile Tarnavelor Mures/Sibiu

Distribuie pe:

Sediu: loc. Saschiz Str. Principala nr. 159 Judetul Mures, cod 547510
Telefon/Fax : 0265.711.718; 0365.815.270
E-mail: dealuriletarnavelor@yahoo.com
www.tarnava-mare.ro

Data publicarii: 7 noiembrie 2013

Data lansarii apelului de selectie: 7 noiembrie 2013
Numarul de referinta al sesiunii de cereri de proiecte: M112L � 03/13 �10.12.2013
Asociatia Grupul de Actiune Locala Dealurile Tarnavelor anunta public lansarea, in perioada 7 noiembrie
� 10 decembrie 2013, a celei de-a treia sesiuni de depunere de proiecte pentru Masura 112L - "Instalarea
tinerilor fermieri�, finantata prin Axa IV LEADER, Masura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locala.
Fondurile disponibile pentru Masura 112L sunt de 75.000 euro, iar suma maxima nerambursabila care
poate fi acordata unui proiect este de 40.000 euro.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112L sunt fermierii
in varsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de Finantare), persoane fizice sau
juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

� Are o dimensiune economica cuprinsa intre 6-40 UDE

� Este situata pe teritoriul tarii

� Este situata pe teritoriul GAL

� Este inregistrata in Registrul Unic de Identificare � APIA si Registrul Agricol

Categorii de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112L sunt:

� Persoana fizica

� Persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificarile
si completarile ulterioare.

� Asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata � SRL, infiintata in baza Legii 31/1990
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Depunerea proiectelor se face la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Dealurile Tarnavelor din
localitatea Saschiz, str. Principala nr. 159, judetul Mures, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00-16.00.
Termenul limita de depunere este 10 decembrie 2013, ora 12.00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 112L � Instalarea tinerilor fermieri sunt cuprinse
in Ghidul Solicitantului si anexele acestuia, ultima varianta, disponibile pe www.apdrp.ro si in Apelul de
Selectie pentru Masura 112L- sesiunea 3, disponibil pe www.tarnava-mare.ro. Aceste documente pot fi
obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la sediul Asociatiei GAL Dealurile
Tarnavelor din localitatea Saschiz, str. Principala nr. 159, de luni pana vineri, intre orele 8.00-16.00. Date de
contact pentru informatii suplimentare:

E-mail: dealuriletarnavelor@yahoo.com

Tel./fax: 0265.711.718.

Lasă un comentariu