Municipiul Targu-Mures

Distribuie pe:

aduce la cunostinta asociatiilor
si fundatiilor din
Targu-Mures ca documentatia
de solicitare a subventiei
de la bugetul local, in baza
Legii nr.34/1998 si a H.G.
nr.1153/2001 cu modificarile
si completarile ulterioare,
pentru anul 2014, se poate
depune in luna octombrie
2013, la registratura Municipiului
Targu-Mures. Data
limita pentru depunerea
documentatiei este ultima zi
lucratoare a lunii octombrie.
Ghidul solicitantului si
cererea de solicitare a subventiei
se pot descarca de pe
site-ul Primariei Municipiului
Targu-Mures www.tirgumures.ro.
Informatii suplimentare se
pot obtine la Serviciul Activitati
Culturale, Sportive,
Tineret si Locativ din cadrul
Primariei Municipiului
Targu-Mures, telefon 036588.20.66, persoana de
contact: Consilier Superior
Adela Fabian.

Primar,

Lasă un comentariu