Noile conditii de eliberare a permiselor de conducere

Distribuie pe:

Prin Ordinul nr. 123/2013 al
ministrului Administratiei si Internelor,
publicat in Monitorul Oficial
nr. 495, din data de 5 august a.c.,
au fost stabilite noi conditii in care
se elibereaza permisele de conducere
cu o noua valabilitate
administrativa sau a duplicatelor
acestora, in cazul pierderii, furtului
sau al deteriorarii, precum si in
cazul schimbarii numelui titularului.
Pentru eliberarea permisului de
conducere, este necesar ca
titularul sa depuna o cerere la
oricare serviciu public comunitar
regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor.
Important! Pentru permisele de
conducere emise dupa data de 1
ianuarie 2009, cererea pentru
eliberarea unui duplicat poate fi
transmisa si prin corespondenta,
pe adresa serviciului public
comunitar care a emis permisul
de conducere anterior.
Cererea pentru eliberarea permisului
de conducere cu o noua
valabilitate administrativa sau a
duplicatului se depune, insotita
de urmatoarele documente: actul
de identitate al titularului din care
sa rezulte ca acesta are domiciliul
sau resedinta in Romania, in original
si copie (in cazul cetatenilor
romani din strainatate, numai in
copie); procura speciala si actul
de identitate al mandatarului, in
original si copie, in cazul cetatenilor
romani din strainatate; dovada
platii taxelor si tarifelor aferente
eliberarii permisului de
conducere; documentul emis de
o unitate medicala autorizata, din
care sa rezulte ca titularul este
apt din punct de vedere medical
sa conduca autovehicule din
categoria pentru care solicita
eliberarea permisului de conducere;
permisul de conducere,
atunci cand acesta se afla in
posesia titularului; doua fotografii
ale titularului, 35�38,5 mm, de data
recenta, in cazul cetatenilor romani
din strainatate si in cazul cererilor
depuse la alt serviciu public.
Atentie! Adeverinta medicala
este necesara doar in cazul in
care valabilitatea permisului de
conducere expira, nu si daca
acesta este pierdut, furat, deteriorat
sau daca titularul isi
schimba numele.

Lasă un comentariu