NOILE TAXE JUDICIARE DE TIMBRU

Distribuie pe:

La sfarsitul lunii iunie a.c., odata cu publicarea in Monitorul Oficial
nr. 392, din 29 iunie 2013, a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 80/2013, care modifica intregul sistem al taxelor judiciare
de timbru. Adoptarea actului normativ a avut in vedere modificarea
cadrului legal de desfasurare a procesului civil, prin adoptarea Codului
de procedura civila, precum si punerea in aplicare a noilor institutii
adoptate prin Codul civil, tinandu-se, totodata, seama de faptul ca
sistemul de taxare trebuie sa reflecte noua structura si dinamica a
procesului civil, noile garantii procedurale acordate partilor pentru
asigurarea unui proces echitabil, precum si acoperirea costurilor
suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii si pentru asigurarea
logisticii necesare punerii in aplicare a noilor prevederi legale.

Taxe si pentru actiunile care
pana acum erau scutite

Una dintre modificarile aduse de actul normativ este introducerea
taxei judiciare de timbru pentru cereri pentru care pana acum nu s-a
platit nimic. Astfel, actiunile privind stabilirea si acordarea de
despagubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitatii sau
reputatiei unei persoane fizice se vor taxa cu 100 lei, iar plangerea
impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a
contraventiei, precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate
va fi taxata cu 20 lei.
Nu vor mai fi scutite de taxa judiciara de timbru nici cererile pentru
inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte, acestea
taxandu-se tot cu 20 de lei.

Taxe pentru cererile evaluabile in bani

Conform documentului citat, actiunile si cererile evaluabile in bani,
introduse la instantele judecatoresti, se vor taxa astfel: pana la
valoarea de 500 lei � 8%, dar nu mai putin de 20 lei; intre 501 lei si 5.000
lei - 40 lei + 7 % pentru ce depaseste 500 lei; intre 5001 lei si 25.000 lei �
355 + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei; intre 25.001 lei si 50.000 lei 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei; intre 50.001 lei si 250.000
lei -2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei; peste 250.000 lei 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 200.000 lei.

Inregistrarea partidelor politice,
mult mai scumpa

Printre altele, OUG nr. 80/2013 prevede taxe mult mai mari pentru
anumite actiuni sau cereri, dupa cum urmeaza: cererile pentru
dobandirea personalitatii juridice de catre asociatiile fara scop lucrativ,
fundatii, uniuni si federatii de persoane juridice fara scop lucrativ,
precum si pentru modificarea actelor constitutive taxa va fi de 100 lei
(fata de 19 lei); cereri privind inregistrarea partidelor politice sau pentru
modificarea statutului acestora - 300 lei (fata de 39 lei); cerere de
divort - intre 50 si 200 lei (fata de 39 lei); cererile pentru recunoasterea
dreptului de autor si a celor conexe si cererile pentru recunoasterea
calitatii de inventator � 100 de lei (fata de 39 de lei).

Recuzarea � 100 de lei (fata de 4 lei)

In ceea ce priveste cererile formulate in cursul procesului sau in
legatura cu un proces, acestea se vor majora, astfel: cereri de recuzare
in materie civila - pentru fiecare participant la proces pentru care se
solicita recuzarea � 100 de lei (fata de 4 lei, pana acum), la fel ca si
cererile de stramutare in materie civila. Cererile de repunere in termen,
cererile de perimare si cele de reexaminare - 20 lei (fata de 4 lei), cereri
pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se datoreaza
partilor - 50% din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea
a carei judecare a fost suspendata; cereri pentru refacerea inscrisurilor
si a hotararilor disparute - 50 lei (fata de 4 lei).

Stabilirea pensiei � scutita de taxa

Recentul act normativ stabileste ca va fi scutita de la plata taxei
judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei cai de atac,
ordinare si extraordinare, impotriva hotararii judecatoresti prin care a
fost solutionata o actiune sau cerere scutita, potrivit legii, de taxa
judiciara de timbru. Totodata, printre altele, vor fi scutite de la plata
toate actiunile si cererile referitoare la stabilirea si plata pensiilor;
stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare
profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de
stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati; obligatiile
legale si contractuale de intretinere; stabilirea si acordarea
despagubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei masuri
preventive pe nedrept; adoptie, ocrotirea minorilor, tutela, curatela,
interdictie judecatoreasca, asistenta persoanelor cu tulburari psihice;
protectia drepturilor consumatorilor, atunci cand persoanele fizice au
calitatea de reclamant impotriva agentilor economici.

*

Mai multi juristi sunt de parere ca majorarea taxelor judiciare de
timbru va degreva intr-o oarecare masura instantele, insa cu pretul
ingradirii partiale a accesului la justitie pentru unele categorii sociale,
pentru care ar trebui modificata corespunzator legislatia privind ajutorul
public judiciar.
Pe de alta parte, daca din cresterile de taxe se vor aloca fonduri
suplimentare instantelor, intreaga societate va avea de castigat, prin
scurtarea duratei proceselor.

Lasă un comentariu