Ieri, 10 iunie,
A INCEPUT EXAMENUL DE BACALAUREAT

Distribuie pe:

Prima sesiune a examenului national de bacalaureat 2013 a inceput
ieri, 10 iunie, cu evaluarea competentelor lingvistice de comunicare
orala in limba si literatura romana (proba A). Proba se desfasoara in
intervalul 10 - 12 iunie si va fi urmata de evaluarea competentelor
lingvistice de comunicare orala in limba materna (proba B) � croata,
maghiara, germana, sarba, slovaca, turca si ucraineana �,
programata intre 12 si 14 iunie. Pentru sustinerea examenului national
de bacalaureat in sesiunea iunie - iulie 2013 s-au inscris 187.898 elevi,
repartizati in 585 de centre de examen.

Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice
de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna, au
fost elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare. Acestea
cuprind texte literare si non-literare, functionale si non-functionale,
precum si itemi corespunzatori descriptorilor de competente din
programele pentru bacalaureat, avand un grad de complexitate care
sa permita tratarea lor integrala in maximum 10-15 minute.
Atat la proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare
orala in limba romana/ limba materna, cat si la proba orala de evaluare
a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala
studiata in liceu, candidatii intra in sala de examen in ordinea afisata,
respectandu-se criteriul alfabetic si ora prevazuta pentru fiecare grupa.
Este strict interzis accesul candidatilor cu orice tip de lucrari: manuale,
dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru
rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile sau cu orice
mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispozitiilor
referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de examen
duce la eliminarea din examen a candidatului de catre presedintele
comisiei de examen, indiferent daca materialele in cauza au fost folosite
sau nu. Ca pocedura, candidatul extrage un bilet si primeste hartie
stampilata pentru ciorna. Pentru elaborarea raspunsurilor, fiecarui
candidat i se acorda cate 15 minute pentru pregatirea raspunsurilor,
iar pentru sustinerea acestora in fata comisiei, cate 10 - 15 minute.
Rezultatul obtinut de fiecare candidat la proba de evaluare a
competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana,
respectiv in limba materna nu se exprima prin note sau prin calificativ
admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenta corespunzator
grilei aprobate la nivel national. Nivelul de competenta lingvistica de
comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna se
stabileste de comun acord de cei doi profesori examinatori, in
conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat si cu grila
cuprinsa in procedurile elaborate si transmise de CNEE. Suplimentul
descriptiv al certificatului de competenta contine descrierea
competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana,
respectiv in limba materna ale candidatului si se va completa in
conformitate cu nivelul acordat candidatului. Un elev care nu se
prezinta la probele orale poate participa la probele scrise, insa nu
poate promova examenul de bacalaureat!

Lasă un comentariu