Legea fondului funciar, modificata prin organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente

Distribuie pe:

In Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 267, din 23 aprilie a.c., a
fost publicata Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 34/
2013 privind organizarea, administrarea
si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea
si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991.
In definitia noului act normativ,
pajistile permanente
sunt suprafete agricole de
pasuni si fanete, naturale sau cultivate, folosite
pentru productia de iarba sau de alte plante erbacee
furajere, care nu au fost incluse timp de cel putin 5
ani in sistemul de rotatie a culturilor si care sunt
utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea
de furaje, cu respectarea bunelor conditii agricole si
de mediu. Astfel, in categoria pajisti sunt cuprinse si
pasunile impadurite cu consistenta mai mica de 0,4,
calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de
vegetatia forestiera; pasunile alpine; pasunile situate
in zonele inundabile ale raurilor si in Lunca Dunarii si
Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii�. Pajistile se
folosesc pentru pasunatul animalelor si producerea
de furaje. In afara exceptiilor prevazute de lege, se
interzice scoaterea definitiva sau temporara din
circuitul agricol a pajistilor.
Pentru punerea in valoare a pajistilor, aflate in
domeniul public, unitatile administrativ-teritoriale, prin
primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale,
in baza cererilor crescatorilor
de animale, persoane fizice
sau juridice avand animalele
inscrise in Registrul National
de Evidenta, incheie contracte
de concesiune (inchiriere), in
conditiile legii, pentru suprafetele
de pajisti disponibile,
proportional cu efectivele de
animale detinute in exploatatie,
pe o perioada de maximum
5 ani, la fel cum se procedeaza
si in cazul punerii in valoare a pajistilor aflate in
domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale.
Consiliile locale vor dispune cu privire la initierea
procedurii de concesionare (inchiriere), pana la data
de 1 martie a fiecarui an. Prin exceptie de la aceste
prevederi, pentru anul 2013, consiliile locale trebuie
sa initieze procedura de concesionare (inchiriere),
in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a OUG
(23 aprilie a.c.).
Lucrarile de intretinere a pajistilor si a utilitatilor
zoopastorale se vor efectua de catre crescatorii de
animale care le folosesc, in conditiile cuprinse in
contractele de concesiune sau inchiriere, intocmite
pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun
al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al
ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, emis in termen de 20 de zile de la intrarea in
vigoare a OUG.

Lasă un comentariu