„Moarte, Credință și... Înviere!"

Distribuie pe:

Odată, a venit la Iisus un om căruia îi era numele Iair, și acesta era mai-marele sinagogii; și, căzând la picioarele lui Iisus, Îl rugă pe El ca să intre în csa lui. Că avea o fiică, una născută, de doisprezece ani, și aceea murea. Iar când mergea El, îl împresura noroadele. Și o femeie - fiind în curgerea sângelui de doisprezece ani, care cheltuise la doctori toată avuția sa și niciunul n-a putut s-o vindece - apropiindu-se dinapoi, s-a atins de poala hainei Lui și îndată a stătut curgerea sângelui ei.

Și a zis Iisus: „Cine este cel ce s-a atins de Mine?" Iar, lepădându-se de toți, a zis Petru și cei ce erau cu El: „Învățătorule, noroadele Te îmbulzesc și Te strâmtorează și zici: „Cine este acela care s-a atins de Mine?" Iar Iisus a zis: „S-a atins de Mine oarecine, că Eu am cunoscut puterea care a ieșit din Mine".

Iar văzând femeia că nu s-a putut ascunde, a venit murmurând și, căzând înaintea Lui, I-a spus Lui, înaintea întregului norod, pentru care pricină s-a atins de El și cum s-a tămăduit îndată. Iar El a zis: „Îndrăznește fiică! CREDINțA TA TE-A MÂNTUIT, MERGI ÎN PACE!"

Încă grăind El, vine oarecare la mai-marele sinagogii, grăind lui: „A murit fiica ta; nu te mai supăra pe Învățătorul". Iar Iisus, auzind a răspuns lui, grăind: „Nu te teme! Crede numai și se va mântui!" Și intrând în casă, n-a lăsat pe niciunul să intre decât pe Petru și pe Iacov, și pe Ioan, și pe tatăl fecioarei, și pe mama ei. Și plângeau toți și se tânguiau după dânsa.

Iisus a zis: „Nu plângeți! N-a murit, ci doarme!" Și râdeau de Dânsul, știind că a murit. Iar El - scoțând pe toți afară și apucând-o de mână - a strigat zicând: „Fecioară, scoală-te!" Și s-a întors duhul ei și s-a sculat îndată; și a poruncit să-i dea ei să mănânce. Și s-au înspăimântat părinții ei.

Sfânta Scriptură a Vechiului Testament - Luca, 8, 41-56

***

Asemenea lui Iair din Evanghelie, avem și noi o fiică iubită, una născută: „VIAțA NOASTRĂ, SUFLETUL NOSTRU". De multe ori se îmbolnăvește și această fiică a noastră, ba, de multe ori, moare. Păcatul este că acela care îmbolnăvește sufletul provoacă și moartea sufletească. De această boală și moarte ne putem scăpa și noi sufletul, așa cum și-a scăpat Iair fata prin: „CĂUTAREA ȘI AFLAREA LUI IISUS HRISTOS".

***

„EU SUNT ÎNVIEREA ȘI VIAțA. CINE CREDE ÎN MINE, VIU VA FI, CHIAR DACĂ VA FI MURIT".

Evanghelia după Ioan - cap11, vers. 25

Pe pământ fiind, toți greșim, dar de câte ori am căzut trebuie să ne ridicăm prin pocăință. Apoi, să venim la Hristos și să căutăm iertarea Sa în Taina Spovedaniei și o vom primi, pentru că ne promite: „PE CEL CE VINE LA MINE NU-L VOI SCOATE AFARĂ". (Ioan 6, 37).

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu