AUREL HANCU. Un nou volum de poezii cu caracter profund religios: ISUS „MARANATHA"

Distribuie pe:

Aurel Hancu, preot, profesor, doctor, scriitor și poet târnăvenean, debutează în revista „Napoca universitară" cu poezia „Povara de albastru" (1976). Are o prodigioasă activitate profesională ca profesor de limba și literatură română și director de școală în satul natal Subpădure, Giuluș, Liceul Teoretic și Colegiul Tehnic Târnăveni. În paralel activează ca preot paroh catolic la Adămuș (1993-1996), Târnăveni și Cuștelnic. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 2002, doctor în Științe Umaniste din anul 2004, cu teza: „Ioan Alexandru, monografie critică", președintele Cenaclului Literar „Elena din Ardeal".

Drumul în viață al poetului este cel al credinței care se reflectă și în poezia lui, în tot ce a scris și înfăptuit, momentele de criză a ultimilor ani, în care preotul Aurel Hancu se simte frustrat, marginalizat, surghiunit și neluat în seamă, la adevărata lui valoare față de pretențiile pe care și le revendică, în fața mai-marilor bisericii catolice și a unor scriitori și poeți locali mai mult sau mai puțin îngâmfați. Poetul se află într-o luptă permanentă cu sine, aspirând spre omul deplin, desăvârșit spiritual, urcând cu răbdare spre Dumnezeu, impunându-și de la începuturi o condiție sacră a scrisului, sacrul fiind o sursă inepuizabilă ce depășește barierele timpului, limbajului poetic adăugându-i-se conotații metaforic-simbolice din priveliștea celestă.

Originalitatea poetului Aurel Hancu se definește prin sensuri inedite față de cele tradiționale, pentru transmiterea mesajului, referentul metafizic sau transcendental, sacralizarea oamenilor din cotidianul tot mai frământat al acestor vremuri. O tentă realistă este prezentă în conținutul lucrării ISUS- „Maranatha" despre viață, oameni, prin rime aleatorii, asocieri lexicale, stilistică, într-un demers însuflețit de o credință tainică, având în vedere perspectiva veșniciei.

Prin dimensiunea măreață a poeziei sale, poetul cărții ISUS - „Maranatha" aduce lumina care prevalează cu tărie sacrul și Divinul, cu semnificații complexe prin lumină și iubire, specific misticilor ce conduc la contopirea umanului cu sacrul și divinul, sacralizarea ființei umane nuanțate complex și profund transmise cititorului, cu mijloace poetice, liber sonor, lexical și gramatical.

Poetul, în ipostaza religioasă, interpretează voința lui Dumnezeu ca un trimis al acestuia, capabil să transmită o profeție care aduce în lume un mesaj în legătură cu ceea ce va urma în destinul umanității, cât de curând. Versurile sale relevă o fire meditativă, un spirit acut religios cu substrat biblic foarte evident, relația cu fragmentul evanghelic despre Isus este evident, îndemnând credincioșii la statornicie și la credința în Dumnezeu pentru înfruntarea furtunilor vieții.

Mesajul evanghelic al autorului este foarte bine conturat în sensul absorbirii lirice în poezia „Acasă" în care Aurel Hancu își începe poezia cu un aforism, citez: „Nu-i nicăieri mai bine ca acasă/Acas` bordeiul în palat se schimbă/Durerea se înveșmânta în bucurie/Și noi vorbim aceeași limbă/Oricât de întinsă viața să ne fie! /Nu-i nicăieri mai bine ca acasă." Conturând ACASĂ, deslușim viața veșnică și viața viitoare, un „acasă" teluric, celest, casă veșnică lângă Dumnezeu. Acolo „suntem cu toții una", clădim aceeași casă și „vom trăi de-a pururea acasă."

În vasta operă a poetului, poet și scriitor în continuarea volumelor de versuri - se limpezesc într-o soluție atentă cugetări, maxime și meditații: Oaza pustiei-1996, Vămile Pustiei, Arcade 2005, Reflecții 2011 ș.a., întruchipând o fărâmă din frumusețea lui Dumnezeu, înțelegând că „suferința a mărturisit-o Isus" - umanizându-l pe Dumnezeu și înnobilându-l pe om.

Lansarea cărții va avea loc în data de 5 decembrie 2014, ora 17.00, la Casa de Cultură „Mihai Eminescu" din Târnăveni. Participă: primarul jrs. Sorin Megheșan, scriitorul dr. Valentin Marica, prof. dr. Victor Fola, prof. Mirela Rânceanu, scriitor jurnalist Petru Lechințan - moderatorul evenimentului, pr. prof. dr. Aurel Hancu - autorul cărții.

Lasă un comentariu