Valentin Marica - colaborator și prieten devotat al ASTREI noastre

Distribuie pe:

Sunt onorată să exprim câteva gânduri despre domnul Valentin Marica, profesionistul și Omul plin de har de la Dumnezeu, care răspândește, prin tot ceea ce gândește și exprimă, mesaj de lumină, de armonie și de dragoste. Sunt fericită că l-am cunoscut, cu mulți ani în urmă, pe omul de cultură și spirit românesc Valentin Marica la manifestările culturale organizate sub auspiciile Asociațiunii ASTRA la Pănade și Blaj. Pentru astriștii blăjeni, pentru mine personal, întâlnirea cu poetul, publicistul, profesorul Valentin Marica reprezintă un moment de sărbătoare și îmbogățire spirituală. Simt că sunt prea puține cuvintele pentru a surprinde dimensiunea unei personalități care copleșește prin bogăția gândirii, diversitatea preocupărilor, mesajul luminos. Noi, astriștii, trăim bucuria că l-am cunoscut, că am avut prilejul de a-i fi în preajmă, de a-i surprinde profunzimea trăirilor și finețea sentimentelor.

Dacă îi parcurgem biobibliografia, ne impresionează uriașa muncă depusă, preocuparea permanentă de a aduce în actualitate problemele esențiale ale existenței pe care le mărturisește cu gravitate. Senior-editor al Societății Române de Radiodifuziune, Studioul Regional de Radio Târgu-Mureș, colaborator permanent la Radio România Cultural și Radio România Internațional, președintele Fundației Culturale „Cezara", doctor în Filiologie și științele Comunicării, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Valentin Marica se afirmă și în domeniul creației literare, venind din lumea ce gândea în basme și vorbea în poezii. Făuritor de frumuseți și prețuri noi, Valentin Marica, stăpân pe arta cuvântului, înzestrat cu har divin, publică numeroase volume de versuri, publicistică, note de călătorie și istorie literară. Susține sute de conferințe publice și emisiuni de cultură difuzate pe undele radio. Am dori să elogiem personalitatea emblematică a scriitorului Valentin Marica, fiindcă face parte și din familia spirituală a ASTREI noastre. Această împlinire de viață personală a poetului și profesorului Valentin Marica la cei 65 de ani de viață trebuie marcată cum se cuvine, pentru că noi suntem importanți în măsura în care știm să ne prețuim valorile, să ne respectăm colaboratorii și prietenii și să arătăm ce reprezintă aceștia pentru noi.

Erudiția exemplară a poetului Valentin Marica, precum și devotamentul în slujirea culturii și neamului românesc a proiectat o strălucire aparte în activitatea desfășurată în cadrul Asociațiunii ASTRA Despărțământul Central Târgu-Mureș. Relațiile de colaborare între cele două despărțăminte, Mureș și Blaj, au fost susținute prin prezența benefică a scriitorilor mureșeni, între care Valentin Marica aduce întotdeauna un spor de frumusețe și strălucire.

Nu putem uita prezența scriitorului și slujitorului ASTREI, Valentin Marica, la manifestările Despărțământului ASTRA Blaj, organizate anual la Blaj și Pănade, dedicate poetului nepereche Mihai Eminescu și cărturarului patriot Timotei Cipariu: simpozioane, colocvii literare, lansări și expoziții de carte.

Este important să menționăm efectul benefic pe care l-a avut prezența poetului Valentin Marica la Festivalul Național de Poezie „Ocrotiți de Eminescu", ediții la rând, începând cu anul 2002. În calitate de membru al juriului semnează, în Antologia Lirică a Festivalului (ediția 2009), care cuprinde creațiile premianților, cuvântul de omagiu adus tinerilor participanți - elevi și studenți din peste 25 de județe ale țării. Mesajul transmis dă aripi tinerilor, le umple sufletul de încredere în rostul poeziei și al poetului, în viața contemporanilor. Redăm din cuvântul rostit câteva paragrafe semnificative: „Îi simt pe tinerii poeți, din paginile acestei cărți, conștienți de ei înșiși prin poezie. Sunt adepții genuinului. Poate că scrisul lor bate în definiția data de Platon poeziei, aceea de nebunie sacră. Când timpul cărților se gârbovește lent, când ziua e lenevită, împânzită de teorii ale dezvrăjirii literaturii, sute de tineri, elevi și studenți, vin la Blaj, cu năzuințe lirice la unul din cele mai importante festivaluri de poezie Ocrotiți de Eminescu, uimind prin firesc și candoare, prin credința că iau din opera lui Eminescu ideea de lume românească. Ei nu imită, nu se supun agresivității cotidianului, resping stereotipiile, platitudinea, încrâncenarea critică, nu sunt prinși în capcana gândirii subalterne, înțelegând cât de important este manualul de poezie al salvării spiritului. Vin la Blaj, cu vârsta pe care o avea Eminescu când descindea în Mica Romă, scriu versuri sau interpretează artistic din opera lirică eminesciană cu o vădită naturalețe, cu talent tandru, știind că a fi ocrotit de Eminescu înseamnă să te bizui pe moralitate, cumpătare, cultură și adevăr. Pentru tinerii poeți veniți la Blaj, și găzduiți în pâinea caldă a acestei cărți (v. Din cerurile albastre, Antologie lirică, Editura ASTRA Blaj, 2009), Eminescu este cuvânt de învățătură, Luceafărul de ziuă și Luceafărul de seară, este punct de referință, din care țâșnesc noile creații ce dezmărginesc lumea, întru aflarea ființei ei."

Preocupat de promovarea tinerelor talente, poetul Valentin Marica participă la activitatea Cenaclului Literar Fântâni ale darurilor, aflat sub tutela Despărțământului Timotei Cipariu Blaj. În tradiția bunei colaborări existente între Despărțămintele și Cercurile ASTRA din județul nostru și cele similare din județul Mureș, în anul 2003, 22 februarie, la Blaj a avut loc o acțiune comună organizată de Despărțământul ASTRA Timotei Cipariu Blaj și Casa de Cultură „Iacob Mureșianu" sub genericul „Biografii paralele - întâlnire cu scriitori alba-iulieni și mureșeni". Au participat valoroși scriitori din ambele județe: Dumitru Mălin, Ion Buzași, Valentin Marica, Lazăr Lădariu, Răzvan Ducan, Cecilia Daniela Bogdan. Dialogul scriitorilor cu membrii Cenaclului „Fântâni ale darurilor", în jurul destinului contemporan al literaturii române, a fost incitant. Manifestarea care a stârnit un interes deosebit a fost momentul dramatic susținut de elevii Colegiului Național „I. M. Clain" în frunte cu Alexandra Fărcaș, președinta Cenaclului blăjean, aici în calitate de autor și regizor al scenetei „și, totuși…" Cuvântul elogios adresat tinerilor de invitatul special, poetul Valentin Marica, a avut un efect benefic și imediat, reușind să reașeze pe făgașul firesc relațiile dintre elevi și profesori. Textul publicat în Astra blăjeană (anul VII, nr. 1, 26 martie 2003) a avut un ecou neașteptat în lumea școlară blăjeană. Reproducem câteva paragrafe reprezentative pentru modul său inteligent de a înțelege psihologia tinerilor și forța cuvântului viu și ziditor: „Într-un timp al gesturilor reci și rebarbative, un cuvânt tânăr, accesibil și original, vine din orașul școalelor, Blajul, să fie aplecare în adânc. Este cuvântul din scrierile literare ale Alexandrei Fărcaș, elevă a Colegiului Național „I.M. Clain". În edificarea de sine, în claviaturile ei lirice, Alexandra Fărcaș cuprinde demnitatea cuvântului, expresivitatea lui, acuratețea spiritualității cuvântului. Nu idolatrizează cuvântul. Îi descoperă nuanțat, îndârjit, ființa, frumusețea și puterea, demers în care inefabilul vârstei este simțit pe deplin. Eleva de la informatică, din a XI-a, pare că repetă, insistent, cuvintele lui Marin Sorescu: „Puțin îmi pasă mie de noutățile voastre. Eu vin cu noutățile mele". Cu acest sentiment, urmăream, la Blaj, la Casa de Cultură „Iacob Mureșianu", sceneta și, totuși… a Alexandrei Fărcaș. Eleva Colegiului „I. M. Clain" este autoarea textului și regizoarea spectacolului, distribuindu-i în roluri-simbol pe colegii ei de clasă, membri ai Cenaclului literar Fântâni ale darurilor. La început a fost ideea… aceea a unui joc… grav, de-a copilăria, de-a tinerețea, ca să-i spună „doamnei diriginte" că „urâtul lumii trebuie dat afară… de la oră". Jocul reverberat a ieșit din școală în public, așezându-se și în programul Biografii paralele, program inițiat, cu spirit de civilitate, de ASTRA Blaj. Așa, anunțata scenetă, și… totuși, a Alexandrei Fărcaș (cât de relevant este spiritul astrist în viața elevilor blăjeni!), avea, în desfășurarea scenică, toate datele unui debut în dramaturgie ale unui poem dramatic despre maladiile spiritului contemporan, greul ființei, antinomiile ei, dar și despre putința unei alte trăiri în zori în care omul să consume doar cu lumina, cu dragostea, cu autenticitatea vieții. Poemul dramatic al Alexandrei Fărcaș, inflexiunile poetico-filosofice ale mizanscenei nu aduc niciun afront școlii sau dascălului. Partiturile învederează respingerile de către elevi a rigidității, falsului, mecanicului, șabloanelor, tot ceea ce ține de o comunicare în impas. Mesajul scenic nu este abrupt. Acuzele nu anulează speranța, transpusă în finalul spectacolului prin susurul unui cântec de dragoste, sporind, emoțional, nesfârșirea… Sub zodia Sophiei se restrâng rătăcirile… Am însoțit spectacolul tinerilor blăjeni astriști de aceste cuvinte pentru că, în ziua vizionării spectacolului, la Blaj și Pănade se desfășurau, înspre binele lumii, manifestările culturale „Timotei Cipariu". Pe când lumea se pustiește în ruginirea cuvintelor, la Blaj, o tânără, Alexandra Fărcaș, ne cheamă la minunea cuvintelor, prin care să ne privim numele și umbletul. Astfel, am simțit, urmărindu-i pe elevii-actori, că de acolo se vede foarte departe.

Prezent la omagierea lui Timotei Cipariu la Pănade, la multele ediții ale manifestării cultural-artistice aflate sub genericul Timotei Cipariu - personalitate enciclopedică a secolului al XIX-lea, dedicate zilei de naștere a marelui cărturar patriot, între personalitățile prezente îi amintim pe scriitorii mureșeni, între care Valentin Marica aduce omagiul de înaltă prețuire marelui cărturar evocat.

La împlinirea frumoasei vârste de 65 de ani nu-i pot spune domnului Valentin Marica decât că, prin tot ceea ce a creat și realizat, prin contribuția adusă la promovarea idealului ASTREI în sufletul românilor de pretutindeni, va rămâne, în conștiința blăjenilor și a astriștilor, model de dăruire totală, de slujire cu credință a valorilor românești.

Îi doresc, împreună cu soțul, profesorul Ion Pop, și în numele Despărțământului „Timotei Cipariu" Blaj al ASTREI - LA MULȚI ȘI FERICIȚI ANI!

Lasă un comentariu