Angajații nu vor mai primi bani pentru concediul de odihnă neefectuat!

Distribuie pe:

Camera Deputaților (for decizional) a aprobat modificarea Codului Muncii, în sensul că, în cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care are dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual, iar compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Prin urmare, dacă până acum salariații aveau dreptul să solicite compensarea în bani a concediului de odihnă pe care, din motive justificate, nu l-au putut efectua, în viitor, ei nu vor putea pretinde decât acordarea acestuia, efectiv, timp de un an și jumătate.

Codul Muncii a mai fost modificat și în ceea ce privește durata minimă a concediului de odihnă (minimum 20 de zile lucrătoare pe an), dar și asupra efectului acestuia asupra perioadelor de incapacitate de muncă: „La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. În situația în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de muncă, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate. Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea temporară de muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical".

Lasă un comentariu