Întâlniri târgumureșene pe teme de învățământ

Distribuie pe:

La Casa de Cultură a Sindicatelor, joi, a avut loc o conferință de presă la care au participat domnii Ioan Săcărea și Ștefan Someșan din partea Inspectoratului Școlar Județean, care au făcut o primire ospitalieră presei, acordându-ne primele calendare pe 2015 ca souvenir, cu cele mai importante capitale europene... Întâlnirea a fost prilejuită de faptul că Federatia Sindicatelor de Educatie „Spiru Haret" consideră că, la sfârșit de an, este momentul unei recapitulări a principalelor realizări ale mișcării sindicale din învățământ în 2014. Din bilanț, reținem înregistrarea la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a noului Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, cu o zi liberă în plus de Paști, pauză de masă și mai mare, o zi liberă pentru îngrijirea sănătății copilului, acordarea cumulată a concediului fără plată de 1 an în 10, încadrarea în regim de cumul de norme, posibilitatea personalului didactic auxiliar și nedidactic de a se transfera, la cerere sau în interesul învățământului, de la o unitate de învățământ la alta, suplinirea personalului aflat în concediu fără plată, trimis la cursuri de formare și perfecționare profesională și sindicală etc. În cursul anului, la solicitarea organizațiilor afiliate, F.S.E. „Spiru Haret" a intervenit la nivelul Ministerului Educației Naționale pentru suplimentarea bugetelor unităților administrativ teritoriale, astfel încât să se asigure plata integrală și la termen a salariilor personalului din învățământ și a tranșelor din drepturile salariale prevăzute prin hotărâri judecătorești. În majoritatea cazurilor, demersurile au fost încununate de succes, prin realocarea fondurilor - rectificări bugetare. S-a operat o nouă modificare a Legii Educației Naționale, printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului - gradația de merit pentru personalul didactic auxiliar, reducerea cu două ore a normei didactice pentru personalul didactic de predare din învățământul secundar și terțiar non-universitar, din învățământul special, precum și personalul de instruire practică, cu vechime în învățământ peste 25 de ani și gradul didactic 1, încadrarea prin cumul, funcționarea Consiliului de administrație etc. F.S.E. SPIRU HARET a organizat, împreună cu Ministerul Educației Naționale, Conferința națională cu tema „Învățământul special în contextul actualei legislații", cu temele: reîntregirea patrimoniului, integrarea socioprofesională a elevilor cu CES, integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă, creșterea salariilor, aprobarea Metodologiei privind implementarea proiectului sistemic „Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat" - promotor al învățării pe tot parcursul vieții, pledoaria pentru modificarea Legii Educației „cu salariile nu mai avem probleme" pe principiul continuității, s-au primit peste o mie de microbuze pe plan național și destule pe plan local, nu pe criterii politice. Pentru cine nu știe, interlocutorii au precizat că cel de la care se trage numele Federației Sindicatelor de Educație, Spiru Haret, a fost un mare ministru cu două mandate. Joi, la 12, a avut loc o altă conferință de presă la care Ștefan Someșan a luat cuvântul, la sediul Televiziunii Române, studioul teritorial Târgu-Mureș, alături de coordonatorul Cristian Georgescu, întâlnire organizată de Marcel Huciu, la fel de ospitalier, cu ocazia lansării oficiale a emisiunii de televiziune Războiul minților, care va fi tot una pe teme de învățământ.

Lasă un comentariu