O temă de stringentă actualitate: Extremismul maghiar și „problema secuilor" (IV)

Distribuie pe:

1. Extremismul maghiar și „problema secuilor". Presiuni externe și cedări interne

Extremismul revizionist" maghiar - în consens: cel din Ungaria, din diaspora ei, și cel al minorităților maghiare din Statele vecine, inclusiv de la noi, deci extremismul maghiar de pretutindeni -, contând pe sprijinul noului „spate", pe anumiți lideri și anumite cercuri ale U.E., dar și pe cel al „extremismului - șef" al Planetei, și el cointeresat și doritor să poată „mișca" „nebunul" pe „tabla de șah" a zonei, contând însă și pe cedări din interior, ale celor vizați, între care a infiltrat „cai troieni" și a angajat mercenari în soldă, acționează azi în forță pentru lichidarea Statului nostru național, folosind și „problema secuilor", ca pârghie în acest sens. Așa-zisele „reforme", numite, eufemistic, „regionalizare" și „euroregionalizare", „recomandate" liderilor locali de către U.E. și deja puse „pe rol", pot fi antecameră la prezumtivul „Imperiu global".

Cedări din lăuntrul țării, suprem vinovate, ale atâtor „științifici", dar și ale factorilor de decizie politică, sub presiune străină, dar și prin cointeresare, azi, în cadrul diabolicei doctrine a șocului din „era" capitalismului dezastrelor, au fost și mai înainte în istoria noastră, dar în „tranziția" post-decembristă, într-un context internațional primejdios, par să fi atins un punct culminant. Căci obediența față de „Înalte Porți" - mai multe, nu una singură! - se adâncește iar țara a fost adusă într-o situație limită. În acest context, extremismul maghiar a ajuns să acționeze în voie și pe față, fără vreo teamă că va suporta consecințele ce se cuvin.

Ce se urmărește? Ce se întrevede?

O carte apărută recent, având ca autor un lider politic, fost primar la Cluj-Napoca, fost senator, profesorul dr. ardelean Gheorghe Funar, cunoscător în detaliu al mersului evenimentelor, dă, prin titlul ei, un răspuns alarmant: HOLOCAUSTUL ÎMPOTRIVA ROMÂNILOR, titlu ce nominalizează obiectivul major, având alte 3 grave sub obiective: Ștergerea României de pe harta Europei; Jefuirea avuției naționale și transformarea țării într-o colonie; Realizarea proiectului „Israel în România" (op. cit., vol. I, p. 620). Este cel mai curajos semnal de alarmă, cu demonstrație convingătoare, pe care autorul o continuă în presă.

Și alți autori simt și scriu aproape la fel, propunând și soluții pentru ieșirea din situația limită în care s-a ajuns. În acest sens, doi sociologi, profesori doctori, au publicat cartea cu titlul semnificativ pentru urgența rezolvării: România - acum ori niciodată! Și propun „Un model de guvernare care salvează România".

Acelaș mesaj se degajă din cărțile recent apărute ale dlui general (r.) Gheorghe Dragomir, un autor care, lucrând o viață în spionaj, a cunoscut multe și a reflectat asupra lor. Noi înșine ne-am spus punctul de vedere, ca istoric, într-o carte apărută recent, în care propunem și o soluție pentru depășirea situației limită. De asemenea, din interviuri ale unor distinși istorici, academicienii Florin Constantiniu și Dinu C. Giurescu, apărute în presa scrisă și video, postate și pe internet, se degajă răspunderea profundă a istoricului îngrijorat de situație, cum se degajă și din interviurile altor specialiști, autorități științifice în domenii importante, în timp ce autointitulata „clasă politică" și liderii ei se lansează în ofensive crâncene pentru adjudecarea puterii în viitoarea legislatură.

Am prezentat cele de mai sus, pentru că în acest cadru favorizant acționează azi extremismul maghiar în vederea îndeplinirii obiectivului său major, folosind, în modul cel mai agresiv, ca pârghie de destabilizare și disoluție, și „problema secuilor".

*

Căci, altfel, logic și științific „problema secuilor" este ușor de rezolvat după apariția studiului fundametal al savantului român ardelean, Ion I. Russu, Românii și secuii. Dar în calea rezolvării corecte a „problemei" au pus obstacole vicleniile și răstălmăcirile extremismului maghiar, mânat de amintita spaimă ancestrală, care nu l-a părăsit niciodată, și hrănitor al celei mai longevive himere a istoriei - „Ungaria Mare" a „Sfântului rege" - și cu sprijinul actualului „spate", dar și al celor încă interesați ca națiunea română, sedentară și pașnică ab initio, animată de o dreaptă credință și de cele mai umane sentimente, altruiste și dezinteresate, poate mult prea altruiste și dezinteresate, să dispară, pur și simplu, din spațiul etnogenezei sale atât de armonios alcătuit, atât de bogat dăruit, atât de strategic poziționat în evoluția geopolitică, urmând să-i ia locul alții, mai din apropiere sau mai de departe, cu planuri de dominație cât mai întinse până la cea planetară.

(va urma)

Lasă un comentariu